قیمت ورق سیاه کاویان

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) برند کارخانه حالت کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۲ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۵ ۱۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۷۳,۰۰۰ ثابت
۶ ۱۵ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۸۳,۰۰۰ ثابت
۷ ۲۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۷۳,۰۰۰ ثابت
۸ ۲۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۸۳,۰۰۰ ثابت
۹ ۲۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۷۳,۰۰۰ ثابت
۱۰ ۲۵ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۸۳,۰۰۰ ثابت
۱۱ ۳۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۷۳,۰۰۰ ثابت
۱۲ ۳۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۸۳,۰۰۰ ثابت
۱۳ ۳۵ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۷۳,۰۰۰ ثابت
۱۴ ۳۵ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۸۳,۰۰۰ ثابت
۱۵ ۴۰ ۶*۱.۲۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۷۳,۰۰۰ ثابت
۱۶ ۴۰ ۶*۱.۵ فولاد کاویان شیت انبار اهواز ۱۸۳,۰۰۰ ثابت
تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد