جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 220 الی 230

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۵ ۱۳۹۹/۱/۱۸
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۲۵ فولاد کاویان ۱۰۳,۰۰۰
۷۰۰۰
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۲ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۰ انبار اهواز ۱۲ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۲۰ انبار اهواز
۳ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۱۵ انبار اهواز ۱۲ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۱۵ انبار اهواز
۴ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز ۱۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز
۵ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۱۵ فولاد کاویان ۱۰۸,۰۰۰
نامشخص
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۶ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز ۲۰ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز
۷ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۲۰ فولاد کاویان ۱۰۳,۰۰۰
۷۰۰۰
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۸ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز ۲۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۲۵ انبار اهواز
۹ ۳۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۳۰ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
۱۰ ۳۵ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۱۵ انبار اهواز ۳۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۱۵ انبار اهواز
۱۱ ۵۰ فولاد کاویان شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز ۵۰ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۱.۵ انبار اهواز
برچسب ها :