جهت تماس با کارشناسان فروش ورق با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 110 الی 119 تماس حاصل نمایید

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
داخلی : ۱۱۰ الی ۱۱۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۲۵ فولاد کاویان ۷۶,۰۰۰
ثابت
شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز
۲ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۱.۲۰*۶ انبار اهواز ۱۲ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۱.۲۰*۶ انبار اهواز
۳ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز ۱۲ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز
۴ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز ۱۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز
۵ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۱۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز
۶ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز ۲۰ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز
۷ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۲۰ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز
۸ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز ۲۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز
۹ ۳۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۳۰ فولاد کاویان ۷۷,۰۰۰
ثابت
شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز
۱۰ ۳۵ فولاد کاویان شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز ۳۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز
۱۱ ۵۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۵۰ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز
برچسب ها :