قیمت ورق سیاه کاویان

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۸ - ۱۳۹۹/۹/۱۱
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۰ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۲ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز تماس بگیرید نامشخص
۵ ۱۵ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۱,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۶ ۱۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۳,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۷ ۲۰ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۱,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۸ ۲۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۳,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۹ ۲۵ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۱,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۰ ۲۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۳,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۱ ۳۰ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۱,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۲ ۳۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۳,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۳ ۳۵ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۱,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۴ ۳۵ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۳,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۵ ۴۰ ۶*۱.۲۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۱,۰۰۰ ۲,۰۰۰
۱۶ ۴۰ ۶*۱.۵ شیت فولاد کاویان انبار اهواز ۱۴۳,۰۰۰ ۲,۰۰۰
تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد