جهت تماس با کارشناسان فروش ورق با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 110 الی 113 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۰ ۱۳۹۸/۸/۲۵
داخلی : ۱۱۰ الی ۱۱۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۱.۲۰*۶ انبار اهواز ۱۲ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۱.۲۰*۶ انبار اهواز
۲ ۱۲ فولاد کاویان شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز ۱۲ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز
۳ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز ۱۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز
۴ ۱۵ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۱۵ فولاد کاویان ۵۴,۸۰۰
ثابت
شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز
۵ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز ۲۰ فولاد کاویان ۵۴,۵۰۰
ثابت
شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز
۶ ۲۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۲۰ فولاد کاویان ۵۴,۸۰۰
ثابت
شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز
۷ ۲۵ فولاد کاویان شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز ۲۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۱.۲۵*۶ انبار اهواز
۸ ۳۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۳۰ فولاد کاویان ۵۴,۸۰۰
ثابت
شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز
۹ ۳۵ فولاد کاویان شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز ۳۵ فولاد کاویان تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۱.۱۵*۶ انبار اهواز
۱۰ ۵۰ فولاد کاویان شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز ۵۰ فولاد کاویان ۵۹,۱۰۰
ثابت
شیت ۱.۵*۶ انبار اهواز
برچسب ها :