ورق گالوانیزه روی اندود
قیمت ورق گالوانیزه روی اندود آخرین بروزرسانی : ۰۵:۴۰ - ۱۴۰۱/۵/۰۳
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان ابعاد (m) محل تحویل قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
ورق گالوانیزه ۰.۳۰ روی اندود عرض ۱ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
ورق گالوانیزه ۰.۳۳ روی اندود عرض ۱ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
ورق گالوانیزه ۰.۳۵ روی اندود عرض ۱ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
ورق گالوانیزه ۰.۳۷ روی اندود عرض ۱ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
ورق گالوانیزه ۰.۴۳ روی اندود عرض ۱.۲۵ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
ورق گالوانیزه ۰.۴۵ روی اندود عرض ۱.۲۵ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
ورق گالوانیزه ۰.۴۸ عرض ۱ روی اندود عرض ۱ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
ورق گالوانیزه ۰.۴۸ عرض ۱.۲۵ روی اندود عرض ۱.۲۵ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
ورق گالوانیزه ۰.۵۸ عرض ۱ روی اندود عرض ۱ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
ورق گالوانیزه ۰.۵۸ عرض ۱.۲۵ روی اندود عرض ۱.۲۵ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
ورق گالوانیزه ۰.۶۸ عرض ۱ روی اندود عرض ۱ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
ورق گالوانیزه ۰.۶۸ عرض ۱.۲۵ روی اندود عرض ۱.۲۵ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱ روی اندود عرض ۱ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ روی اندود عرض ۱.۲۵ کارخانه

تماس بگیرید

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.