آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۱ ۱۳۹۹/۴/۱۹
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۸ فولاد اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۲ ۱۰ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۰ فولاد اکسین ۱۴۸,۳۰۰
ثابت
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۳ ۱۲ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۲ فولاد اکسین ۱۴۲,۳۰۰
ثابت
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۴ ۱۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۵ فولاد اکسین ۱۴۰,۳۰۰
ثابت
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۵ ۲۰ فولاد اکسین شیت ۱۲*۲ انبار اهواز ۲۰ فولاد اکسین ۱۳۷,۳۰۰
ثابت
شیت ۱۲*۲ انبار اهواز
۶ ۲۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۲۵ فولاد اکسین ۱۳۵,۳۰۰
ثابت
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۷ ۴۰ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۴۰ فولاد اکسین ۱۳۲,۳۰۰
ثابت
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۸ ۴۰ فولاد اکسین شیت ۱۲*۲ انبار اهواز ۴۰ فولاد اکسین ۱۳۴,۳۰۰
ثابت
شیت ۱۲*۲ انبار اهواز
۹ ۴۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۴۵ فولاد اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۲ انبار اهواز
برچسب ها :