جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 211

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۲ ۱۳۹۹/۲/۲۰
داخلی ۲۰۰ الی ۲۱۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۸ فولاد اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۲ ۱۰ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۰ فولاد اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۳ ۱۲ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۲ فولاد اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۴ ۱۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۱۵ فولاد اکسین ۱۱۴,۷۰۰
نامشخص
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۵ ۲۰ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۲۰ فولاد اکسین ۱۰۴,۵۰۰
نامشخص
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۶ ۲۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۲۵ فولاد اکسین ۱۰۵,۵۰۰
نامشخص
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۷ ۳۰ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۳۰ فولاد اکسین ۱۰۴,۵۰۰
نامشخص
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۸ ۳۵ فولاد اکسین شیت ۶*۲ انبار اهواز ۳۵ فولاد اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۶*۲ انبار اهواز
۹ ۴۰ فولاد اکسین شیت ۱۲*۲ انبار اهواز ۴۰ فولاد اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۱۲*۲ انبار اهواز
برچسب ها :