جهت تماس با کارشناسان فروش ورق با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 110 الی 119 تماس حاصل نمایید

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
داخلی : ۱۱۰ الی ۱۱۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۸ فولاد اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۲*۶ انبار اهواز
۲ ۱۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۰ فولاد اکسین ۷۹,۵۰۰
ثابت
شیت ۲*۶ انبار اهواز
۳ ۱۲ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۲ فولاد اکسین ۷۹,۰۰۰
ثابت
شیت ۲*۶ انبار اهواز
۴ ۱۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۱۵ فولاد اکسین ۷۹,۰۰۰
ثابت
شیت ۲*۶ انبار اهواز
۵ ۲۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۲۰ فولاد اکسین ۷۸,۰۰۰
ثابت
شیت ۲*۶ انبار اهواز
۶ ۲۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۲۵ فولاد اکسین ۷۸,۰۰۰
ثابت
شیت ۲*۶ انبار اهواز
۷ ۳۰ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۳۰ فولاد اکسین ۷۸,۰۰۰
ثابت
شیت ۲*۶ انبار اهواز
۸ ۳۵ فولاد اکسین شیت ۲*۶ انبار اهواز ۳۵ فولاد اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۲*۶ انبار اهواز
۹ ۴۰ فولاد اکسین شیت ۲*۱۲ انبار اهواز ۴۰ فولاد اکسین تماس بگیرید
نامشخص
شیت ۲*۱۲ انبار اهواز
برچسب ها :