آخرین بروزرسانی : ۱۴:۴۱ ۱۳۹۹/۷/۰۲
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) عرض (mm) کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) عرض (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۸۰ ۱۲۵۰ تاراز شهرکرد انبار اصفهان ۰.۸۰ ۱۲۵۰ ۲۵۲,۰۰۰
۳۰۰۰
تاراز شهرکرد انبار اصفهان
۲ ۰.۹۰ ۹۱۵ تاراز انبار اصفهان ۰.۹۰ ۹۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
تاراز انبار اصفهان
۳ ۱ ۹۱۵ تاراز انبار اصفهان ۱ ۹۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
تاراز انبار اصفهان
۴ ۱.۲۵ ۹۱۵ تاراز انبار اصفهان ۱.۲۵ ۹۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
تاراز انبار اصفهان
برچسب ها :