آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۷ ۱۳۹۹/۳/۰۸
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) عرض(mm) کارخانه محل تحویل - کارخانه ضخامت (mm) عرض(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۸۰ ۹۱۵ تاراز انبار اصفهان ۰.۸۰ ۹۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
تاراز انبار اصفهان
۲ ۰.۹۰ ۹۱۵ تاراز انبار اصفهان ۰.۹۰ ۹۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
تاراز انبار اصفهان
۳ ۱ ۹۱۵ تاراز انبار اصفهان ۱ ۹۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
تاراز انبار اصفهان
۴ ۱.۲۵ ۹۱۵ تاراز انبار اصفهان ۱.۲۵ ۹۱۵ تماس بگیرید
نامشخص
تاراز انبار اصفهان
برچسب ها :