کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۶
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه واحد ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۸ اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم ۰.۸ اصفهان - فولاد بام اسپادانا ۱۳۱,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۲ ۰.۹ اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم ۰.۹ اصفهان - فولاد بام اسپادانا ۱۳۱,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم
۳ ۱ اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم ۱ اصفهان - فولاد بام اسپادانا ۱۳۱,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم

توضیحات

ساخت و نصب سازه آشیانه ای
ساخت و نصب انواع جرثقیل سقفی و دروازه ای
ساخت و نصب انواع پل و سازه های فلزی صنعتی و ساختمانی
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - کارخانه واحد نوع کرکره ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد نوع کرکره قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵۰ شیت اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم دامپا ۰.۵۰ شیت ۱۳۱,۰۰۰
نامشخص
اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم دامپا
۲ ۰.۵۰ شیت اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم کانکسی ۰.۵۰ شیت ۱۳۱,۰۰۰
نامشخص
اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم کانکسی
۳ ۰.۵۰ شیت اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم سفال مدل پالرمو ۰.۵۰ شیت ۱۳۱,۰۰۰
نامشخص
اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم سفال مدل پالرمو
۴ ۰.۵۰ شیت اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم ذوزنقه ۰.۵۰ شیت ۱۳۱,۰۰۰
نامشخص
اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم ذوزنقه
۵ ۰.۵۰ شیت اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم شادولاین ۰.۵۰ شیت ۱۳۱,۰۰۰
نامشخص
اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم شادولاین
۶ ۰.۵۰ شیت اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم سینوسی ۰.۵۰ شیت ۱۳۱,۰۰۰
نامشخص
اصفهان - فولاد بام اسپادانا کیلوگرم سینوسی

توضیحات

تمامی ورق ها در ابعاد 0.4 الی 0.7 موجود میباشد.
خدمات پوشش دهی زنیک فلیک و راه اندازی خط پوشش زنیک فلیک در این مرکز انجام میشود.
ساخت کلاهک ، پیشانی یا نمافرم ، تیزه پنج ضلعی و تیزه گرد در این مرکز انجام میشود.
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۶
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه واحد ابعاد(mm) وزن(کیلوگرم) نوع محصول ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد ابعاد(mm) وزن(کیلوگرم) نوع محصول قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ اصفهان - فولاد بام اسپادانا عدد ۳۹۰*۸۶۰ ۱.۴ تایل ۱ پله ۰.۴۰ اصفهان - فولاد بام اسپادانا ۲۶۰,۰۰۰
ثابت
عدد ۳۹۰*۸۶۰ ۱.۴ تایل ۱ پله
۲ ۰.۴۰ اصفهان - فولاد بام اسپادانا عدد ۷۸۰*۸۶۰ ۲.۸ تایل ۲ پله ۰.۴۰ اصفهان - فولاد بام اسپادانا ۵۲۰,۰۰۰
ثابت
عدد ۷۸۰*۸۶۰ ۲.۸ تایل ۲ پله
۳ ۰.۴۰ اصفهان - فولاد بام اسپادانا عدد ۱۱۷۰*۸۶۰ ۴.۲ تایل ۳ پله ۰.۴۰ اصفهان - فولاد بام اسپادانا ۷۸۰,۰۰۰
ثابت
عدد ۱۱۷۰*۸۶۰ ۴.۲ تایل ۳ پله
۴ ۰.۴۰ اصفهان - فولاد بام اسپادانا عدد ۱۵۶۰*۸۶۰ ۵.۶ تایل ۴ پله ۰.۴۰ اصفهان - فولاد بام اسپادانا ۱,۰۴۰,۰۰۰
ثابت
عدد ۱۵۶۰*۸۶۰ ۵.۶ تایل ۴ پله
۵ ۰.۴۰ اصفهان - فولاد بام اسپادانا عدد ۱۹۵۰*۸۶۰ ۷ تایل ۵ پله ۰.۴۰ اصفهان - فولاد بام اسپادانا ۱,۳۰۰,۰۰۰
ثابت
عدد ۱۹۵۰*۸۶۰ ۷ تایل ۵ پله

توضیحات

کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت رنگ ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰/۵ شیت(ذوزنقه ای) قرمز ۰/۵ شیت(ذوزنقه ای) ۱۵۴,۰۰۰
نامشخص
قرمز
۲ ۰/۵ شیت(طرح سفال) قرمز ۰/۵ شیت(طرح سفال) -
نامشخص
قرمز
۳ ۰/۵ شیت(سینوسی) سفید ۰/۵ شیت(سینوسی) -
نامشخص
سفید
۴ ۰/۵ شیت(طرح دامپا) نارنجی ۰/۵ شیت(طرح دامپا) -
نامشخص
نارنجی
۵ ۰/۵ شیت(طرح دامپا) آبی ۰/۵ شیت(طرح دامپا) -
نامشخص
آبی
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) طول (m) محل تحویل - کارخانه عرض(mm) ضخامت (mm) طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه عرض(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰۰ ۱۲ ۶ ۸۳,۵۰۰
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰۰
۲ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۷۰ ۱۰ ۶ -
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۷۰
۳ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۷۰ ۱۲ ۶ -
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۷۰
۴ ۱۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۷۰ ۱۵ ۶ -
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۷۰
۵ ۲۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۷۰ ۲۰ ۶ -
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۷۰
۶ ۲۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵۰ ۲۰ ۶ -
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵۰
۷ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵۰ ۱۲ ۶ -
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵۰
۸ ۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵۰ ۸ ۶ -
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵۰
۹ ۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۰۰ ۸ ۶ ۸۴,۵۰۰
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۱۰۰
۱۰ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۰۰ ۱۰ ۶ ۸۳,۵۰۰
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۱۰۰
۱۱ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۱۰۰ ۱۲ ۶ ۸۳,۵۰۰
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۱۰۰
۱۲ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵۰ ۱۰ ۶ -
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵۰
۱۳ ۱۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵۰ ۱۵ ۶ ۸۳,۵۰۰
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۵۰
۱۴ ۲۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰۰ ۲۰ ۶ ۸۳,۵۰۰
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰۰
۱۵ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰۰ ۱۰ ۶ ۸۳,۵۰۰
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰۰
۱۶ ۱۵ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰۰ ۱۵ ۶ ۸۳,۵۰۰
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰۰
۱۷ ۱۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۳۰۰ ۱۰ ۶ -
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۳۰۰
۱۸ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۳۰۰ ۱۲ ۶ -
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۳۰۰
۱۹ ۲۰ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۳۰۰ ۲۰ ۶ -
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۳۰۰
۲۰ ۱۵ ۶ کارخانه(بوئین زهرا) ۳۰۰ ۱۵ ۶ -
نامشخص
کارخانه(بوئین زهرا) ۳۰۰
۲۱ ۸ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰۰ ۸ ۶ ۸۳,۵۰۰
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۲۰۰
۲۲ ۱۲ ۶ بویین زهرا - آریان فولاد ۳۲۰ ۱۲ ۶ -
نامشخص
بویین زهرا - آریان فولاد ۳۲۰
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - کارخانه واحد ابعاد (m) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ شیت زنجان - فردین برش زنگان تریلی ۶*۱.۵ ۱۰ شیت ۹۲,۰۰۰
نامشخص
زنجان - فردین برش زنگان تریلی ۶*۱.۵
۲ ۲۰ شیت زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم ۱.۲۵*۶ ۲۰ شیت ۷۵,۰۰۰
نامشخص
زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم ۱.۲۵*۶
۳ ۲۵ شیت زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم ۱.۲۵*۶ ۲۵ شیت ۷۵,۰۰۰
نامشخص
زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم ۱.۲۵*۶
۴ ۳۰ شیت زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم ۵*۱.۲۵ ۳۰ شیت ۷۳,۰۰۰
نامشخص
زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم ۵*۱.۲۵
۵ ۳۵ شیت زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم ۱.۲۵*۶ ۳۵ شیت ۷۲,۵۰۰
نامشخص
زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم ۱.۲۵*۶
۶ ۲.۵ رول زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم عرض ۱.۲۵ ۲.۵ رول -
نامشخص
زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم عرض ۱.۲۵
۷ ۲.۶ رول زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم عرض ۱.۳۲۵ (st۳۳) ۲.۶ رول -
نامشخص
زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم عرض ۱.۳۲۵ (st۳۳)
۸ ۲.۶ رول زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم عرض ۱.۳۳۰ (st۳۳) ۲.۶ رول ۸۶,۵۰۰
نامشخص
زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم عرض ۱.۳۳۰ (st۳۳)
۹ ۱۰ رول زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم عرض ۱ ۱۰ رول ۹۲,۰۰۰
نامشخص
زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم عرض ۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۸ سمنان رول عرض ۱.۲۵ ۰.۴۸ سمنان -
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۲ ۰.۵۰ هفت الماس قزوین رول عرض ۱.۲۵ ۰.۵۰ هفت الماس قزوین ۱۱۸,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
۳ ۰.۵۲ تاراز رول عرض ۱.۲۵ ۰.۵۲ تاراز ۱۱۷,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵
آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت محل تحویل - کارخانه ابعاد (m) رنگ ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت محل تحویل - کارخانه ابعاد (m) رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول زنجان - فردین برش زنگان عرض ۱.۲۵ قرمز ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۶,۰۰۰
نامشخص
رول زنجان - فردین برش زنگان عرض ۱.۲۵ قرمز
۲ ۰.۷ فولاد مبارکه اصفهان رول زنجان - فردین برش زنگان عرض ۱.۲۵ قرمز ۰.۷ فولاد مبارکه اصفهان ۱۳,۲۰۰
نامشخص
رول زنجان - فردین برش زنگان عرض ۱.۲۵ قرمز
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - کارخانه واحد ابعاد (m) وزن(کیلوگرم) ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد ابعاد (m) وزن(کیلوگرم) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ شیت کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲*۱ ۳۲ ۲ شیت -
نامشخص
کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲*۱ ۳۲
۲ ۲.۵ شیت کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲*۱ ۴۰ ۲.۵ شیت -
نامشخص
کرمان - پروفیل فولادی کارمانیا کیلوگرم ۲*۱ ۴۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل - کارخانه واحد ابعاد (m) رنگ ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد ابعاد (m) رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵ شیت(ذوزنقه ای) زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم عرض ۱ قرمز ۰.۵ شیت(ذوزنقه ای) -
نامشخص
زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم عرض ۱ قرمز
۲ ۰.۵ شیت(ذوزنقه ای) زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم عرض ۱.۲۵ قرمز ۰.۵ شیت(ذوزنقه ای) -
نامشخص
زنجان - فردین برش زنگان کیلوگرم عرض ۱.۲۵ قرمز