میلگرد کلاف ذوب آهن
قیمت میلگرد کلاف ذوب آهن آخرین بروزرسانی : ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۱/۷/۰۲
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان گرید واحد قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
کلاف ۵.۵ ساده ذوب آهن ۱۰۰۸ کیلوگرم

۱۷۱,۵۰۰

نامشخص
کلاف ۶.۵ ساده ذوب آهن ۱۰۰۸ کیلوگرم

۱۷۱,۵۰۰

نامشخص
کلاف ۸ ساده ذوب آهن _ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۱۰ ساده ذوب آهن _ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۱۲ ساده ذوب آهن _ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.