میلگرد کلاف کویر کاشان
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان آخرین بروزرسانی : ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۶/۰۹
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان گرید واحد قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
کلاف ۵.۵ ساده ۱۰۰۸ کویر کاشان ۱۰۰۸ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۵.۵ ساده کویر کاشان ساختمانی کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۶.۵ ساختمانی کویر کاشان ساختمانی کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۶.۵ ساده کویر کاشان ۱۰۰۶ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۶ کششی کویر کاشان ساختمانی کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۷ ساده کویر کاشان ۱۰۰۶ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۸ ساده کویر کاشان ۱۰۰۸ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۱۰ ساده کویر کاشان ۱۰۰۸ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۱۲ ساده کویر کاشان ۱۰۰۸ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۸ آجدار کویر کاشان کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۱۰ آجدار A۲ کویر کاشان کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۱۰ آجدار A۳ کویر کاشان کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.