آخرین بروزرسانی : ۱۶:۴۳ ۱۳۹۹/۴/۰۲
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه واحد گرید نوع کلاف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد گرید نوع کلاف قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶.۵ امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم RST۳۴ کلاف کششی ۶.۵ امیرآباد - امیرآباد ۸۵,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم RST۳۴ کلاف کششی
۲ ۶.۵ امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف کششی ۶.۵ امیرآباد - امیرآباد تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف کششی
۳ ۶.۵ امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم ۳SP کلاف کششی ۶.۵ امیرآباد - امیرآباد ۸۱,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم ۳SP کلاف کششی
۴ ۶.۵ امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم _ کلاف ساختمانی ۶.۵ امیرآباد - امیرآباد ۸۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم _ کلاف ساختمانی
۵ ۸ امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم _ کلاف آجدار ۸ امیرآباد - امیرآباد ۸۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم _ کلاف آجدار
۶ ۱۰ امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم _ کلاف آجدار ۱۰ امیرآباد - امیرآباد ۷۹,۲۰۰
نامشخص
کیلوگرم _ کلاف آجدار
۷ ۸ امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم _ کلاف ساده ۸ امیرآباد - امیرآباد ۸۱,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم _ کلاف ساده
۸ ۱۰ امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم _ کلاف ساده ۱۰ امیرآباد - امیرآباد ۸۱,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم _ کلاف ساده
۹ ۱۲ امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم _ کلاف ساده ۱۲ امیرآباد - امیرآباد تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم _ کلاف ساده
برچسب ها :