میلگرد کلاف امیر آباد
قیمت میلگرد کلاف امیر آباد آخرین بروزرسانی : ۰۶:۰۰ - ۱۴۰۱/۶/۰۶
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان گرید واحد قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
کلاف ۶.۵ کششی ۱۰۰۸ امیر آباد ۱۰۰۸ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۶.۵ کششی RST۳۴ امیر آباد RST۳۴ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۶.۵ کششی ۳SP امیر آباد ۳SP کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۶.۵ ساختمانی امیر آباد _ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۸ آجدار امیر آباد _ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۱۰ آجدار امیر آباد _ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۸ ساده امیر آباد _ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۱۰ ساده امیر آباد _ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۱۲ ساده امیر آباد _ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص

* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.