آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۵ ۱۳۹۹/۷/۰۵
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید نوع کلاف محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) نوع کلاف محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶.۵ RST۳۴ کلاف کششی امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم ۶.۵ RST۳۴ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف کششی امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم
۲ ۶.۵ ۱۰۰۸ کلاف کششی امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم ۶.۵ ۱۰۰۸ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف کششی امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم
۳ ۶.۵ ۳SP کلاف کششی امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم ۶.۵ ۳SP ۱۳۳,۰۰۰
نامشخص
کلاف کششی امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم
۴ ۶.۵ _ کلاف ساختمانی امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم ۶.۵ _ ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
کلاف ساختمانی امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم
۵ ۸ _ کلاف آجدار امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم ۸ _ ۱۳۱,۰۰۰
نامشخص
کلاف آجدار امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم
۶ ۱۰ _ کلاف آجدار امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم ۱۰ _ ۱۳۱,۰۰۰
نامشخص
کلاف آجدار امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم
۷ ۸ _ کلاف ساده امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم ۸ _ ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
کلاف ساده امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم
۸ ۱۰ _ کلاف ساده امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم ۱۰ _ ۱۳۲,۰۰۰
نامشخص
کلاف ساده امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم
۹ ۱۲ _ کلاف ساده امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم ۱۲ _ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده امیرآباد - امیرآباد کیلوگرم
برچسب ها :