آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۴ ۱۳۹۹/۳/۲۴
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه واحد گرید نوع کلاف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد گرید نوع کلاف قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ ابهر - فولاد کاران افق کیلوگرم RST۳۴ کلاف ساده ۵.۵ ابهر - فولاد کاران افق ۸۰,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم RST۳۴ کلاف ساده
۲ ۶.۵ ابهر - فولاد کاران افق کیلوگرم RST۳۴ کلاف ساده ۶.۵ ابهر - فولاد کاران افق ۷۹,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم RST۳۴ کلاف ساده
۳ ۶.۵ ابهر - فولاد کاران افق کیلوگرم ۳SP کلاف ساده ۶.۵ ابهر - فولاد کاران افق ۷۷,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم ۳SP کلاف ساده
۴ ۶.۵ ابهر - فولاد کاران افق کیلوگرم ۵SP کلاف ساده ۶.۵ ابهر - فولاد کاران افق تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم ۵SP کلاف ساده
۵ ۸ ابهر - فولاد کاران افق کیلوگرم RST۳۴ کلاف ساده ۸ ابهر - فولاد کاران افق تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم RST۳۴ کلاف ساده
۶ ۱۰ ابهر - فولاد کاران افق کیلوگرم RST۳۴ کلاف ساده ۱۰ ابهر - فولاد کاران افق تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم RST۳۴ کلاف ساده
برچسب ها :