آخرین بروزرسانی : ۱۶:۱۵ ۱۳۹۹/۷/۰۲
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید نوع کلاف محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) نوع کلاف محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ RST۳۴ کلاف ساده ابهر - فولاد کاران افق کیلوگرم ۵.۵ RST۳۴ ۱۳۴,۰۰۰
۱۰۰۰
کلاف ساده ابهر - فولاد کاران افق کیلوگرم
۲ ۶.۵ RST۳۴ کلاف ساده ابهر - فولاد کاران افق کیلوگرم ۶.۵ RST۳۴ ۱۳۳,۰۰۰
۱۰۰۰
کلاف ساده ابهر - فولاد کاران افق کیلوگرم
۳ ۶.۵ ۳SP کلاف ساده ابهر - فولاد کاران افق کیلوگرم ۶.۵ ۳SP تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده ابهر - فولاد کاران افق کیلوگرم
۴ ۶.۵ ۵SP کلاف ساختمانی ابهر - فولاد کاران افق کیلوگرم ۶.۵ ۵SP ۱۲۹,۰۰۰
۱۰۰۰
کلاف ساختمانی ابهر - فولاد کاران افق کیلوگرم
۵ ۸ RST۳۴ کلاف ساده ابهر - فولاد کاران افق کیلوگرم ۸ RST۳۴ ۱۳۳,۰۰۰
۱۰۰۰
کلاف ساده ابهر - فولاد کاران افق کیلوگرم
۶ ۱۰ RST۳۴ کلاف ساده ابهر - فولاد کاران افق کیلوگرم ۱۰ RST۳۴ ۱۳۳,۰۰۰
۱۰۰۰
کلاف ساده ابهر - فولاد کاران افق کیلوگرم
برچسب ها :