جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 240 الی 250

داخلی : ۲۴۰ الی ۲۵۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه واحد گرید نوع کلاف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد گرید نوع کلاف قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ اهواز - گروه ملی کیلوگرم کلاف آجدار ۱۰ اهواز - گروه ملی تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم کلاف آجدار
۲ ۵.۵ اهواز - گروه ملی کیلوگرم کلاف آجدار ۵.۵ اهواز - گروه ملی تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم کلاف آجدار
۳ ۵.۵ اهواز - گروه ملی کیلوگرم کلاف آجدار ۵.۵ اهواز - گروه ملی تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم کلاف آجدار
۴ ۶.۵ اهواز - گروه ملی کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده ۶.۵ اهواز - گروه ملی ۷۱,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده
۵ ۶.۵ اهواز - گروه ملی کیلوگرم _ کلاف آجدار ۶.۵ اهواز - گروه ملی تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم _ کلاف آجدار
۶ ۸ اهواز - گروه ملی کیلوگرم _ کلاف ساده ۸ اهواز - گروه ملی تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم _ کلاف ساده
۷ ۸ اهواز - گروه ملی کیلوگرم کلاف آجدار ۸ اهواز - گروه ملی ۷۲,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم کلاف آجدار
برچسب ها :