میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران
قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۱/۶/۰۷
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان گرید واحد قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
کلاف ۵.۵ ساده گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۱۰۰۸ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۶.۵ ساده گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۱۰۰۸ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۸ ساده گروه ملی صنعتی فولاد ایران _ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۸ آجدار A۲ گروه ملی صنعتی فولاد ایران کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۸ آجدار A۳ گروه ملی صنعتی فولاد ایران کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۱۰ آجدار A۲ گروه ملی صنعتی فولاد ایران کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
کلاف ۱۰ آجدار A۳ گروه ملی صنعتی فولاد ایران کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص

* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.