داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه واحد گرید نوع کلاف سایز (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد گرید نوع کلاف قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ اهواز - گروه ملی کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده ۵.۵ اهواز - گروه ملی تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده
۲ ۶.۵ اهواز - گروه ملی کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده ۶.۵ اهواز - گروه ملی ۷۵,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم ۱۰۰۸ کلاف ساده
۳ ۸ اهواز - گروه ملی کیلوگرم _ کلاف ساده ۸ اهواز - گروه ملی ۷۳,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم _ کلاف ساده
۴ ۸ اهواز - گروه ملی کیلوگرم کلاف آجدار ۸ اهواز - گروه ملی ۷۱,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم کلاف آجدار
۵ ۱۰ اهواز - گروه ملی کیلوگرم کلاف آجدار ۱۰ اهواز - گروه ملی ۷۱,۵۰۰
نامشخص
کیلوگرم کلاف آجدار
برچسب ها :