داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید نوع کلاف محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) نوع کلاف محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ ۱۰۰۸ کلاف ساده گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم ۵.۵ ۱۰۰۸ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم
۲ ۶.۵ ۱۰۰۸ کلاف ساده گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم ۶.۵ ۱۰۰۸ ۱۱۲,۰۰۰
نامشخص
کلاف ساده گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم
۳ ۸ _ کلاف ساده گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم ۸ _ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف ساده گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم
۴ ۸ کلاف آجدار گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم ۸ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف آجدار گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم
۵ ۱۰ کلاف آجدار گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم ۱۰ تماس بگیرید
نامشخص
کلاف آجدار گروه ملی صنعتی فولاد ایران - اهواز کیلوگرم
برچسب ها :