آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۸ ۱۳۹۹/۶/۲۶
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید حالت طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ شاخه ساده ۶ تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۱۸ ۱۲۷,۵۰۰
نامشخص
شاخه ساده ۶ تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۲ ۲۰ شاخه ساده ۶ تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۲۰ ۱۲۷,۵۰۰
نامشخص
شاخه ساده ۶ تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۳ ۲۲ شاخه ساده ۶ تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۲۲ ۱۲۷,۵۰۰
نامشخص
شاخه ساده ۶ تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۴ ۲۵ شاخه ساده ۶ تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۲۵ ۱۲۷,۵۰۰
نامشخص
شاخه ساده ۶ تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۵ ۲۸ شاخه ساده ۶ تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۲۸ ۱۲۷,۵۰۰
نامشخص
شاخه ساده ۶ تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۶ ۳۰ شاخه ساده ۶ تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۳۰ ۱۲۷,۵۰۰
نامشخص
شاخه ساده ۶ تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۷ ۳۲ شاخه ساده ۶ تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۳۲ ۱۲۷,۵۰۰
نامشخص
شاخه ساده ۶ تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۸ ۳۴ شاخه ساده ۶ تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۳۴ ۱۲۷,۵۰۰
نامشخص
شاخه ساده ۶ تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۹ ۳۵ شاخه ساده ۶ تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۳۵ ۱۲۷,۵۰۰
نامشخص
شاخه ساده ۶ تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۱۰ ۳۶ شاخه ساده ۶ تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۳۶ ۱۲۷,۵۰۰
نامشخص
شاخه ساده ۶ تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۱۱ ۴۲ شاخه ساده ۶ تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۴۲ ۱۲۷,۵۰۰
نامشخص
شاخه ساده ۶ تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
برچسب ها :

شرکت نورد فولاد آیین صنعت تولید کننده و تامین انواع میلگرد ساده صنعتی از سایز ۱۸ تا ۴۲می باشد