آخرین بروزرسانی : ۱۱:۴۰ ۱۳۹۹/۴/۱۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) حالت محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۱۸ ۸۵,۵۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۲ ۲۰ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۲۰ ۸۵,۵۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۳ ۲۲ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۲۲ ۸۵,۵۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۴ ۲۵ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۲۵ ۸۵,۵۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۵ ۲۸ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۲۸ ۸۵,۵۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۶ ۳۰ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۳۰ ۸۵,۵۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۷ ۳۲ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۳۲ ۸۵,۵۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۸ ۳۴ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۳۴ ۸۵,۵۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۹ ۳۵ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۳۵ ۸۵,۵۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۱۰ ۳۶ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۳۶ ۸۵,۵۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۱۱ ۴۲ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۴۲ ۸۵,۵۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
برچسب ها :

شرکت نورد فولاد آیین صنعت تولید کننده و تامین انواع میلگرد ساده صنعتی از سایز ۱۸ تا ۴۲می باشد