جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز طول (m) حالت محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) حالت محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۱۸ ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۲ ۲۰ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۲۰ ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۳ ۲۲ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۲۲ ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۴ ۲۵ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۲۵ ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۵ ۲۸ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۲۸ ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۶ ۳۰ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۳۰ ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۷ ۳۲ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۳۲ ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۸ ۳۴ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۳۴ ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۹ ۳۵ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۳۵ ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۱۰ ۳۶ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۳۶ ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
۱۱ ۴۲ ۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم ۴۲ ۶۳,۰۰۰
نامشخص
۶ شاخه ساده تهران - کارخانه آیین صنعت کیلوگرم
برچسب ها :