اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی کاهش یافت . در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن کاهش یافت . نرخ (پروفیل زد، لوله مبلی ، گازی ، اکسین ، کاویان ، رنگی ، نبشی ، ناودانی و سپری) بدون تغییر اعلام شد و نرخ مفتول سیاه و اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت.
۱۳ ساعت پیش بیشتر...

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) برند کارخانه آنالیز طول (m) حالت واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۴۳,۵۰۰ نامشخص
۲ ۱۴ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۴۳,۵۰۰ نامشخص
۳ ۱۶ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۴۳,۵۰۰ نامشخص
۴ ۱۸ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۴۳,۵۰۰ نامشخص
۵ ۲۰ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۴۳,۵۰۰ نامشخص
۶ ۲۲ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۴۳,۵۰۰ نامشخص
۷ ۲۳ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۸ ۲۵ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۴۳,۵۰۰ نامشخص
۹ ۲۶ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۲۸ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۳۰ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۲ ۳۲ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۳ ۳۴ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۴ ۳۶ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۵ ۳۸ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۶ ۴۰ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۷ ۴۵ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۸ ۵۰ کویر کاشان ۱۲ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص