اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد کاهش و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . نرخ( انواع ورق ، قوطی پروفیل، لوله داربستی ، صنعتی ، مبلی ) کاهش یافت و اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد.
۱۲ ساعت پیش بیشتر...

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۹/۹/۰۵
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید حالت کارخانه طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۱۴۰,۵۰۰ ۵,۵۰۰
۲ ۱۴ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۱۴۰,۵۰۰ ۵,۵۰۰
۳ ۱۶ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۴ ۱۸ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۵ ۲۰ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۱۴۰,۵۰۰ ۵,۵۰۰
۶ ۲۲ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۷ ۲۳ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۸ ۲۵ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۱۴۰,۵۰۰ ۵,۵۰۰
۹ ۲۶ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۲۸ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۳۰ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۱۴۰,۵۰۰ ۵,۵۰۰
۱۲ ۳۲ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۱۴۰,۵۰۰ ۵,۵۰۰
۱۳ ۳۴ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۴ ۳۶ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۵ ۳۸ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۶ ۴۰ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۷ ۴۵ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص
۱۸ ۵۰ شاخه ساده کویر کاشان ۱۲ کیلوگرم کارخانه ۱۴۰,۵۰۰ ۵,۵۰۰