اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد کاهش و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . نرخ( انواع ورق ، قوطی پروفیل، لوله داربستی ، صنعتی ، مبلی ) کاهش یافت و اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد.
۱۱ ساعت پیش بیشتر...

قیمت میلگرد ساده نوین متین

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۳ - ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید حالت کارخانه طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ شاخه ساده نوین متین ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۱۹,۰۰۰ نامشخص
۲ ۱۲ شاخه ساده نوین متین ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۳ ۱۴ شاخه ساده نوین متین ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۴ ۱۶ شاخه ساده نوین متین ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۵ ۱۸ شاخه ساده نوین متین ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۶ ۲۰ شاخه ساده نوین متین ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۷ ۲۲ شاخه ساده نوین متین ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۸ ۲۵ شاخه ساده نوین متین ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۹ ۲۸ شاخه ساده نوین متین ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۱۰ ۳۰ شاخه ساده نوین متین ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۱۱ ۳۲ شاخه ساده نوین متین ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۱۲ ۳۴ - ۸۵ شاخه ساده نوین متین ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲۱,۰۰۰ نامشخص
۱۳ ۱۶۰-۸۸ شاخه ساده نوین متین ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲۲,۰۰۰ نامشخص
۱۴ ۱۶۲ - ۲۰۰ شاخه ساده نوین متین ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲۴,۰۰۰ نامشخص
۱۵ ۲۰۲ - ۲۴۰ شاخه ساده نوین متین ۶ کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص