اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی کاهش یافت . در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن کاهش یافت . نرخ (پروفیل زد، لوله مبلی ، گازی ، اکسین ، کاویان ، رنگی ، نبشی ، ناودانی و سپری) بدون تغییر اعلام شد و نرخ مفتول سیاه و اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت.
۱۲ ساعت پیش بیشتر...

قیمت میلگرد ساده نوین متین

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۳ - ۱۳۹۹/۵/۱۶
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) برند کارخانه آنالیز طول (m) حالت واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۱۹,۰۰۰ نامشخص
۲ ۱۲ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۳ ۱۴ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۴ ۱۶ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۵ ۱۸ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۶ ۲۰ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۷ ۲۲ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۸ ۲۵ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۹ ۲۸ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۱۰ ۳۰ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۱۱ ۳۲ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۲۰,۰۰۰ نامشخص
۱۲ ۳۴ - ۸۵ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۲۱,۰۰۰ نامشخص
۱۳ ۱۶۰-۸۸ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۲۲,۰۰۰ نامشخص
۱۴ ۱۶۲ - ۲۰۰ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه ۱۲۴,۰۰۰ نامشخص
۱۵ ۲۰۲ - ۲۴۰ نوین متین ۶ شاخه ساده کیلوگرم کارخانه تماس بگیرید نامشخص