جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) آنالیز کارخانه طول (m) حالت محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) آنالیز قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه طول (m) حالت محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۲ ۶۲,۰۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۲ ۱۴ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۴ ۶۲,۰۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۳ ۱۶ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۶ ۶۲,۰۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۴ ۱۸ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۸ ۶۲,۰۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۵ ۲۰ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۲۰ ۶۲,۰۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۶ ۲۲ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۲۲ ۶۲,۰۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۷ ۲۵ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۲۵ ۶۲,۰۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۸ ۲۸ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۲۸ ۶۲,۰۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۹ ۳۰ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۳۰ ۶۲,۰۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۰ ۳۲ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۳۲ ۶۲,۰۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۱ ۳۴ - ۸۵ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۳۴ - ۸۵ ۶۳,۵۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۲ ۱۶۰-۸۸ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۶۰-۸۸ ۶۵,۰۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۳ ۱۶۲ - ۲۰۰ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۱۶۲ - ۲۰۰ ۶۶,۰۰۰
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
۱۴ ۲۰۲ - ۲۴۰ نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم ۲۰۲ - ۲۴۰ تماس بگیرید
نامشخص
نوین متین ۶ شاخه ساده کارخانه کیلوگرم
برچسب ها :