جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 211 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۲۸ ۱۳۹۹/۷/۲۴
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید حالت کارخانه طول (m) واحد محل بارگیری سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه طول (m) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۲ ۱۴۳,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه
۲ ۱۴ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۴ ۱۴۳,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه
۳ ۱۶ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۶ ۱۴۳,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه
۴ ۱۸ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۱۸ ۱۴۳,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه
۵ ۲۰ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۰ ۱۴۳,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه
۶ ۲۲ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۲ ۱۴۳,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه
۷ ۲۵ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۵ ۱۴۳,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه
۸ ۲۸ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۲۸ ۱۴۳,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه
۹ ۳۰ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۳۰ ۱۴۳,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه
۱۰ ۳۲ شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۳۲ ۱۴۳,۰۰۰
نامشخص
شاخه ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه
۱۱ ۳۴ ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۳۴ ۱۴۴,۰۰۰
نامشخص
ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه
۱۲ ۳۶ ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه ۳۶ ۱۴۴,۰۰۰
نامشخص
ساده میلگرد آذر گستر سدید ۶ کیلوگرم کارخانه
برچسب ها :

میلگرد ساده (A1) با تنش جاری ۲۴۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۳۶۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۲۵ درصد به عنوان میلگرد نرم یا خام شناخته شده و عمدتاً بصورت صاف و بدون آج است. این میلگرد برای آهنگری، تغییر شکل (کشش کاری)و انجام عملیات تراش و جوشکاری بر روی آن مناسب است. ‌بطور کلی به‌ عنوان یک میلگرد داکتیل شناخته می‌شود. تولید میلگرد ساده : در مرحله ی تولید میلگرد که معمولا از بیلت , میان خطی و کنار ورق ها تولید می شود ورق ها را با محاسبه با قطر میلگرد به صورت مقطع های مکعب مستطیل با طولهای حدودا یک سوم طول میلگرد نهایی قطعه قطعه می کنند و در کوره با سوخت گاز و گازوییل در حرارت ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد می گذارند و پس از آنکه ورق ها به صورت کامل و یکنواخت سرخ شدند آنها را در غلطک های مختلف قرار می دهند نورد میکنند و در این مرحله تدریجا مقطع مستطیل را به دایره تبدیل میکنند و به طول ۶متر بسته بندی می شود .