جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 211 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۱۱ ۱۳۹۹/۵/۱۵
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید کارخانه حالت طول (m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه حالت طول (m) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کارخانه کیلوگرم ۱۲ ۱۱۴,۰۰۰
ثابت
میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کارخانه کیلوگرم
۲ ۱۴ میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کارخانه کیلوگرم ۱۴ ۱۱۴,۰۰۰
ثابت
میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کارخانه کیلوگرم
۳ ۱۶ میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کارخانه کیلوگرم ۱۶ ۱۱۴,۰۰۰
ثابت
میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کارخانه کیلوگرم
۴ ۱۸ میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کارخانه کیلوگرم ۱۸ ۱۱۴,۰۰۰
ثابت
میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کارخانه کیلوگرم
۵ ۲۰ میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کارخانه کیلوگرم ۲۰ ۱۱۴,۰۰۰
ثابت
میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کارخانه کیلوگرم
۶ ۲۲ میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کارخانه کیلوگرم ۲۲ ۱۱۴,۰۰۰
ثابت
میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کارخانه کیلوگرم
۷ ۲۵ میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کارخانه کیلوگرم ۲۵ ۱۱۴,۰۰۰
ثابت
میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کارخانه کیلوگرم
۸ ۲۸ میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کارخانه کیلوگرم ۲۸ ۱۱۴,۰۰۰
ثابت
میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کارخانه کیلوگرم
۹ ۳۰ میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کارخانه کیلوگرم ۳۰ ۱۱۴,۰۰۰
ثابت
میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کارخانه کیلوگرم
۱۰ ۳۲ میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کارخانه کیلوگرم ۳۲ ۱۱۴,۰۰۰
ثابت
میلگرد آذر گستر سدید شاخه ساده ۶ کارخانه کیلوگرم
۱۱ ۳۴ میلگرد آذر گستر سدید ساده ۶ کارخانه کیلوگرم ۳۴ ۱۱۵,۰۰۰
ثابت
میلگرد آذر گستر سدید ساده ۶ کارخانه کیلوگرم
۱۲ ۳۶ میلگرد آذر گستر سدید ساده ۶ کارخانه کیلوگرم ۳۶ ۱۱۵,۰۰۰
ثابت
میلگرد آذر گستر سدید ساده ۶ کارخانه کیلوگرم
برچسب ها :

میلگرد ساده (A1) با تنش جاری ۲۴۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۳۶۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۲۵ درصد به عنوان میلگرد نرم یا خام شناخته شده و عمدتاً بصورت صاف و بدون آج است. این میلگرد برای آهنگری، تغییر شکل (کشش کاری)و انجام عملیات تراش و جوشکاری بر روی آن مناسب است. ‌بطور کلی به‌ عنوان یک میلگرد داکتیل شناخته می‌شود. تولید میلگرد ساده : در مرحله ی تولید میلگرد که معمولا از بیلت , میان خطی و کنار ورق ها تولید می شود ورق ها را با محاسبه با قطر میلگرد به صورت مقطع های مکعب مستطیل با طولهای حدودا یک سوم طول میلگرد نهایی قطعه قطعه می کنند و در کوره با سوخت گاز و گازوییل در حرارت ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد می گذارند و پس از آنکه ورق ها به صورت کامل و یکنواخت سرخ شدند آنها را در غلطک های مختلف قرار می دهند نورد میکنند و در این مرحله تدریجا مقطع مستطیل را به دایره تبدیل میکنند و به طول ۶متر بسته بندی می شود .