منو اصلی
0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=

قیمت محصولات مفتولی

 • سیم مفتولی سیاه

  قیمت سیم مفتولی سیاه


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفضخامت (mm)حالتوزن کلاف (kg)محل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
  1 1.5 کلاف (تسمه) 18 تا 20 بنگاه اصفهان آهن کیلو 51,500

  2 1.5 کلاف (فابریک) 15 تهران کیلو 52,000

  3 2.5 کلاف (تسمه) 20 تا 25 بنگاه اصفهان آهن کیلو 51,500

  4 1.5 کلاف فابریک (سلفون دار) 15 تهران کیلو 52,500

  5 2.5 کلاف (فابریک) 15 تهران کیلو 52,000

  6 2.5 کلاف فابریک (سلفون دار) 15 تهران کیلو 52,500

 • زیگزاگ

  قیمت زیگزاگ


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفحالتضخامت (mm)محل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
  1 کلاف 4.2 بنگاه اصفهان آهن کیلو 46,000

  2 کلاف 4.8 بنگاه اصفهان آهن کیلو 46,000

  3 کلاف 5 بنگاه اصفهان آهن کیلو 46,000

  4 شاخه (55سانتی) 5 بنگاه اصفهان آهن کیلو 46,000

  5 شاخه (65 سانتی) 5 بنگاه اصفهان آهن کیلو 46,000

  6 شاخه (75 سانتی) 5 بنگاه اصفهان آهن کیلو 46,000

 • میلگرد کلاف در بنگاه اصفهان

  قیمت میلگرد کلاف در بنگاه اصفهان


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفضخامت (mm)نوع محصولحالتمحل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
  1 5.5 فابریک کلاف (1008) بنگاه اصفهان آهن کیلو 46,800

  2 6.5 فابریک کلاف (1008) بنگاه اصفهان آهن کیلو 43,800

  3 5.5 فابریک کلاف (1006) بنگاه اصفهان آهن کیلو -

  4 6.5 فابریک کلاف (1006) بنگاه اصفهان آهن کیلو -

  5 8 فابریک کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو -

  6 10 آجدار کلاف بنگاه اصفهان آهن کیلو -

 • توری حصاری (فنس)

  قیمت توری حصاری (فنس)

  امتیازدهی 5.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
  (دیدگاه 1 کاربر)

  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفضخامت (mm)چشمه (cm)محل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
  1 2.2 6 تهران کیلو 67,000

  2 2.4 6 تهران کیلو 67,000

  3 2.5 5 تهران کیلو 67,000

  4 2.8 5 تهران کیلو 67,000

  5 3 5 تهران کیلو 67,000

  6 4 5 تهران کیلو 67,000

 • توری گابیون

  قیمت توری گابیون

  امتیازدهی 3.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
  (دیدگاه 1 کاربر)

  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفضخامت (mm)رنگمحل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
  1 1.60 سفید تهران متر مربع 46,500

  2 2 سفید تهران متر مربع 56,500

  3 2.5 سفید تهران کیلو 67,500

  4 3 سفید تهران کیلو 66,500

 • توری فرنگی

  قیمت توری فرنگی


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفابعاد (inch)حالتمحل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
  1 1.5*120 رول تهران رول 950,000

  2 1.5*150 رول تهران رول 1,140,000

  3 1.5*180 رول تهران رول 1,300,000

 • توری پرسی

  قیمت توری پرسی

  امتیازدهی 5.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
  (دیدگاه 1 کاربر)

  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفضخامت (mm)چشمه (cm)محل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
  1 3.5 4.4 تهران کیلو 51,500

  2 3.5 2.2 تهران کیلو 51,500

  3 4 4.4 تهران کیلو 51,500

 • توری مرغی

  قیمت توری مرغی


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفعرض (cm)محل تحویلواحد قیمتوزنتولید کنندهقیمت ( ریال)
  1 90*3/4 تهران رول 4.8 کیلویی چین 960,000

  2 120*3/4 تهران رول 6/3 کیلویی چین 1,100,000

  3 120*3/4 تهران رول 7/5 کیلویی ایران 1,250,000

  4 120*3/4 تهران رول 6/5 کیلویی ایران -

  5 120*3/4 تهران رول 9/5 کیلویی ایران -

 • سیم مفتولی گالوانیزه

  قیمت سیم مفتولی گالوانیزه


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفضخامت (mm)محل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
  1 0.5 تهران کیلو 101,300

  2 0.7 تهران کیلو 89,300

  3 0.8 تهران کیلو 88,300

  4 0.9 تهران کیلو 88,300

  5 1 تهران کیلو 88,300

  6 1.2 (رابیتس‌بندی) تهران کیلو 77,300

  7 1.5 (اسکوپ) تهران کیلو 77,300

  8 2.2 تهران کیلو 63,000

  9 2.5 تهران کیلو 63,000

  10 3 تهران کیلو 63,000

  11 4 تهران کیلو 63,800

 • سیم مفتولی مسوار

  قیمت سیم مفتولی مسوار


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
  1 1.2 شاخه تهران کیلو 61,000

  2 1.5 شاخه تهران کیلو 60,500

  3 2 شاخه تهران کیلو 56,000

  4 2.5 شاخه تهران کیلو 54,500

  5 3 الی 8 شاخه تهران کیلو 54,000

 • سیم خاردار خطی

  قیمت سیم خاردار خطی

  امتیازدهی 3.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
  (دیدگاه 1 کاربر)

  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفحالتمحل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
  1 رول تهران کیلو 67,500

 • سیم خاردار حلقوی

  قیمت سیم خاردار حلقوی


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفقطر حلقه (cm)محل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
  1 60 تهران حلقه 1,100,000

  2 90 تهران حلقه 1,250,000

 • سیم خاردار حلقوی تبری

  قیمت سیم خاردار حلقوی تبری


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفقطر حلقه (cm)محل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
  1 60 تهران حلقه 1,100,000

  2 90 تهران حلقه 1,270,000

 • مش آجدار

  قیمت مش آجدار


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
  1 8 آجدار تهران کیلو 41,800

  2 10 آجدار تهران کیلو 40,800

  3 12 آجدار تهران کیلو 42,800

  4 14 آجدار تهران کیلو 43,800

 • مش ساده

  قیمت مش ساده


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
  1 6 ساده تهران کیلو 45,400

  2 6 ساده اصفهان کیلو 45,400

  3 8 ساده تهران کیلو 45,800

 • تیر حصار یک سر خم (پایه فنس)

  قیمت تیر حصار یک سر خم (پایه فنس)


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفقطر (cm)نوعنوع محصولطول (m)محل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
  1 5 نو رنگ شده 3 تهران شاخه 445,000

  2 5 دست دوم رنگ شده 3 تهران شاخه 380,000

 • تیر حصار دو سر خم (پایه فنس)

  قیمت تیر حصار دو سر خم (پایه فنس)


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 130 الی 133

  ردیفقطر (cm)نوعنوع محصولطول (m)محل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
  1 5 نو رنگ شده 3 تهران شاخه 520,000

  2 5 دست دوم رنگ شده 3 تهران شاخه 48,000