آخرین بروزرسانی : ۱۳:۲۳ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل بارگیری واحد ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴.۸ حرارتی بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۴.۸ حرارتی ۱۴۵,۰۰۰
نامشخص
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲ ۴.۸ زیگزاگ ۵۵ سانتی بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۴.۸ زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۴۵,۰۰۰
نامشخص
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۳ ۴.۸ زیگزاگ ۶۵ سانتی بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۴.۸ زیگزاگ ۶۵ سانتی ۱۴۵,۰۰۰
نامشخص
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۴ ۴.۸ زیگزاگ ۷۵ سانتی بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۴.۸ زیگزاگ ۷۵ سانتی ۱۴۵,۰۰۰
نامشخص
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم

توضیحات

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۳ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت واحد قیمت ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد قیمت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۵ و ۲.۵ کلاف فابریک (نرم) کیلو ۱.۵ و ۲.۵ کلاف فابریک (نرم) ۱۵۱,۵۰۰
۴۵۰۰
کیلو
۲ ۱.۵ و ۲.۵ کلاف فابریک سلفون دار (بسیار نرم) کیلو ۱.۵ و ۲.۵ کلاف فابریک سلفون دار (بسیار نرم) ۱۵۷,۰۰۰
۳۰۰۰
کیلو

توضیحات

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل بارگیری واحد ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ساده تهران کیلوگرم ۶ ساده ۱۴۱,۳۰۰
نامشخص
تهران کیلوگرم
۲ ۸ آجدار تهران کیلوگرم ۸ آجدار ۱۴۱,۳۰۰
نامشخص
تهران کیلوگرم
۳ ۱۰ آجدار تهران کیلوگرم ۱۰ آجدار ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
تهران کیلوگرم
۴ ۱۲ آجدار تهران کیلوگرم ۱۲ آجدار ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
تهران کیلوگرم

توضیحات