آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۰ ۱۳۹۹/۶/۳۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۵ و ۲.۵ کلاف فابریک (نرم) ۱.۵ و ۲.۵ کلاف فابریک (نرم) ۱۴۷,۰۰۰
۵۰۰
۲ ۱.۵ و ۲.۵ کلاف فابریک سلفون دار (بسیار نرم) ۱.۵ و ۲.۵ کلاف فابریک سلفون دار (بسیار نرم) تماس بگیرید
نامشخص

توضیحات

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۱ ۱۳۹۹/۶/۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل بارگیری واحد ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴.۸ حرارتی بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۴.۸ حرارتی ۱۳۶,۵۰۰
نامشخص
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۲ ۴.۸ زیگزاگ ۵۵ سانتی بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۴.۸ زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۳۶,۵۰۰
نامشخص
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۳ ۴.۸ زیگزاگ ۶۵ سانتی بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۴.۸ زیگزاگ ۶۵ سانتی ۱۳۶,۵۰۰
نامشخص
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم
۴ ۴.۸ زیگزاگ ۷۵ سانتی بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم ۴.۸ زیگزاگ ۷۵ سانتی ۱۳۶,۵۰۰
نامشخص
بنگاه اصفهان آهن کیلوگرم

توضیحات

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۰۸ ۱۳۹۹/۶/۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت محل بارگیری واحد ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ساده تهران کیلوگرم ۶ ساده ۱۳۲,۵۰۰
۳۷۰۰
تهران کیلوگرم
۲ ۸ آجدار تهران کیلوگرم ۸ آجدار ۱۳۲,۵۰۰
۵۳۰۰
تهران کیلوگرم
۳ ۱۰ آجدار تهران کیلوگرم ۱۰ آجدار تماس بگیرید
نامشخص
تهران کیلوگرم
۴ ۱۲ آجدار تهران کیلوگرم ۱۲ آجدار تماس بگیرید
نامشخص
تهران کیلوگرم

توضیحات