آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۶ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت واحد قیمت ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد قیمت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۵ و ۲.۵ کلاف فابریک (نرم) کیلو ۱.۵ و ۲.۵ کلاف فابریک (نرم) ۱۵۵,۵۰۰
۴۰۰۰
کیلو
۲ ۱.۵ و ۲.۵ کلاف فابریک سلفون دار (بسیار نرم) کیلو ۱.۵ و ۲.۵ کلاف فابریک سلفون دار (بسیار نرم) ۱۶۳,۰۰۰
۶۰۰۰
کیلو

توضیحات

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۲۳ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت واحد محل بارگیری ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴.۸ حرارتی کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۴.۸ حرارتی ۱۴۵,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۲ ۴.۸ زیگزاگ ۵۵ سانتی کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۴.۸ زیگزاگ ۵۵ سانتی ۱۴۵,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۳ ۴.۸ زیگزاگ ۶۵ سانتی کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۴.۸ زیگزاگ ۶۵ سانتی ۱۴۵,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم انبار اصفهان آهن
۴ ۴.۸ زیگزاگ ۷۵ سانتی کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۴.۸ زیگزاگ ۷۵ سانتی ۱۴۵,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم انبار اصفهان آهن

توضیحات

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۷/۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت واحد محل بارگیری ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۶ ساده کیلوگرم تهران ۶ ساده ۱۴۱,۳۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران
۲ ۸ آجدار کیلوگرم تهران ۸ آجدار ۱۴۱,۳۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران
۳ ۱۰ آجدار کیلوگرم تهران ۱۰ آجدار ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران
۴ ۱۲ آجدار کیلوگرم تهران ۱۲ آجدار ۱۳۷,۰۰۰
نامشخص
کیلوگرم تهران

توضیحات