آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۶ ۱۳۹۹/۷/۰۶
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت واحد قیمت ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد قیمت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۵ و ۲.۵ کلاف فابریک (نرم) کیلو ۱.۵ و ۲.۵ کلاف فابریک (نرم) ۱۵۵,۵۰۰
۴۰۰۰
کیلو
۲ ۱.۵ و ۲.۵ کلاف فابریک سلفون دار (بسیار نرم) کیلو ۱.۵ و ۲.۵ کلاف فابریک سلفون دار (بسیار نرم) ۱۶۳,۰۰۰
۶۰۰۰
کیلو

توضیحات