آخرین بروزرسانی : ۱۳:۱۷ ۱۳۹۹/۶/۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۵ و ۲.۵ کلاف فابریک (نرم) ۱.۵ و ۲.۵ کلاف فابریک (نرم) ۱۴۶,۵۰۰
ثابت
۲ ۱.۵ و ۲.۵ کلاف فابریک سلفون دار (بسیار نرم) ۱.۵ و ۲.۵ کلاف فابریک سلفون دار (بسیار نرم) ۱۵۶,۵۰۰
ثابت

توضیحات