آخرین بروزرسانی : ۱۳:۱۴ ۱۳۹۹/۳/۲۴
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف عرض(cm) محل تحویل - کارخانه واحد تولید کننده وزن(کیلوگرم) عرض(cm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد تولید کننده وزن(کیلوگرم) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۹۰*۳/۴ تهران رول ایران ۴/۸ ۹۰*۳/۴ تهران تماس بگیرید
نامشخص
رول ایران ۴/۸
۲ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ایران ۶/۳ ۱۲۰*۳/۴ تهران تماس بگیرید
نامشخص
رول ایران ۶/۳
۳ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ایران ۷/۵ ۱۲۰*۳/۴ تهران ۱,۵۵۰,۰۰۰
نامشخص
رول ایران ۷/۵
۴ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ایران ۶/۵ ۱۲۰*۳/۴ تهران تماس بگیرید
نامشخص
رول ایران ۶/۵
۵ ۱۲۰*۳/۴ تهران رول ایران ۹/۵ ۱۲۰*۳/۴ تهران تماس بگیرید
نامشخص
رول ایران ۹/۵
برچسب ها :