آخرین بروزرسانی : ۱۶:۲۵ ۱۳۹۹/۴/۰۹
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ابعاد(inch) حالت محل تحویل - کارخانه واحد ابعاد(inch) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲۰*۱.۵ رول تهران حلقه ۱۲۰*۱.۵ رول ۱,۳۵۰,۰۰۰
نامشخص
تهران حلقه
۲ ۱۵۰*۱.۵ رول تهران حلقه ۱۵۰*۱.۵ رول ۱,۶۸۰,۰۰۰
نامشخص
تهران حلقه
۳ ۱۸۰*۱.۵ رول تهران حلقه ۱۸۰*۱.۵ رول ۱,۸۳۰,۰۰۰
نامشخص
تهران حلقه
برچسب ها :