آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۲ ۱۳۹۹/۴/۰۸
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) چشمه(cm) محل تحویل - کارخانه واحد ضخامت (mm) چشمه(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲.۲ ۶.۵ تهران متر مربع ۲.۲ ۶.۵ ۱۲۲,۰۰۰
نامشخص
تهران متر مربع
۲ ۲.۴ ۶.۵ تهران متر مربع ۲.۴ ۶.۵ تماس بگیرید
نامشخص
تهران متر مربع
۳ ۲.۵ ۵.۵ تهران کیلوگرم ۲.۵ ۵.۵ ۱۳۱,۰۰۰
نامشخص
تهران کیلوگرم
۴ ۲.۸ ۵.۵ تهران کیلوگرم ۲.۸ ۵.۵ ۱۳۱,۰۰۰
نامشخص
تهران کیلوگرم
۵ ۳ ۵.۵ تهران کیلوگرم ۳ ۵.۵ ۱۳۱,۰۰۰
نامشخص
تهران کیلوگرم
۶ ۴ ۵ تهران کیلوگرم ۴ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
تهران کیلوگرم
برچسب ها :