اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . در بخش محصولات ذوبی میلگرد کاهش و تیرآهن بدون تغییر اعلام شد. نرخ ورق سیاه کاهش یافت. .نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد .
۲ روز پیش بیشتر...

قیمت نبشی

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۹/۹/۱۳
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۲ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۱۸,۵۰۰ ثابت
۳ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۱۷,۵۰۰ ثابت
۴ ۴.۵ ۴ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۵ ۴.۵ ۵ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۶ ۵ ۳ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۷ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۸ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۹ ۶ ۴ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۱۸,۰۰۰ ثابت
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۱۶,۵۰۰ ثابت
۱۲ ۷ ۴ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۱۳ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۱۴ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۱۵ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۱۸,۵۰۰ ثابت
۱۶ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۱۷ ۸ ۷ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۱۸ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۱۶,۵۰۰ ثابت
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص

قیمت ناودانی

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۹/۹/۱۳
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۱۵,۵۰۰ ثابت
۲ ۸ ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۱۵,۵۰۰ ثابت
۴ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۱۵,۵۰۰ ثابت
۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۱۵,۵۰۰ ثابت
۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۱۵,۵۰۰ ثابت
۷ ۱۴ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۸ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۹ ۱۶ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم انبار اصفهان آهن تماس بگیرید نامشخص

قیمت سپری

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۹/۹/۱۳
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز سپری (cm) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۴ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۲۳,۵۰۰ ثابت
۲ ۵ ۶ کیلوگرم انبار اصفهان آهن ۱۲۳,۵۰۰ ثابت