اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد افزایش و محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. در بخش محصولات ذوبی تیرآهن و میلگرد افزایش یافت . نرخ ورق سیاه و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت .
۱۳ ساعت پیش بیشتر...

قیمت نبشی آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۰۹ - ۱۳۹۹/۹/۱۰
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۶ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۶۵,۰۰۰

نامشخص
۲ ۱۸ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۸۵,۰۰۰

نامشخص
۳ ۲۰ ۲۰ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۲۰ ۱۶ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۵ ۴ ۲.۵ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۶ ۴ ۳ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۰۷,۵۰۰

نامشخص
۷ ۴ ۴ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۰۶,۰۰۰

نامشخص
۸ ۵ ۴ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۰۶,۰۰۰

نامشخص
۹ ۵ ۵ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۰۶,۰۰۰

نامشخص
۱۰ ۶ ۵ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۰۶,۰۰۰

نامشخص
۱۱ ۶ ۶ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۰۶,۰۰۰

نامشخص
۱۲ ۷ ۵ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۰۶,۰۰۰

نامشخص
۱۳ ۷ ۶ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۱۴ ۷ ۷ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۱۵ ۸ ۶ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۱۶ ۸ ۶ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۱۷ ۸ ۸ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۱۸ ۸ ۸ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۰۶,۰۰۰

نامشخص
۱۹ ۹ ۶ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۳۱,۰۰۰

نامشخص
۲۰ ۹ ۷ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۳۱,۰۰۰

نامشخص
۲۱ ۹ ۸ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۳۰,۰۰۰

نامشخص
۲۲ ۹ ۹ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۳۰,۰۰۰

نامشخص
۲۳ ۱۰ ۶ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۲۴ ۱۰ ۸ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۲۵ ۱۰ ۱۰ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۰۶,۰۰۰

نامشخص
۲۶ ۱۰ ۶ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۲۷ ۱۰ ۸ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۲۶,۰۰۰

نامشخص
۲۸ ۱۰ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۲۹ ۱۱ ۸ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۳۰ ۱۱ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۳۱ ۱۲ ۱۲ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۰۶,۰۰۰

نامشخص
۳۲ ۱۲ ۱۰ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۳۳ ۱۲ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۲۶,۰۰۰

نامشخص
۳۴ ۱۲ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۲۵,۰۰۰

نامشخص
۳۵ ۱۳ ۱۰ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۳۶ ۱۳ ۱۰ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۳۶,۰۰۰

نامشخص
۳۷ ۱۴ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۳۸ ۱۵ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۴۶,۰۰۰

نامشخص
۳۹ ۱۴ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۳۵,۰۰۰

نامشخص
۴۰ ۱۵ ۱۵ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۴۵,۰۰۰

نامشخص
۴۱ ۱۵ ۱۵ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۴۲ ۱۶ ۱۲ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۴۳ ۱۶ ۱۸ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۴۴ ۱۶ ۱۶ ۶ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۴۵ ۱۶ ۱۴ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۶۶,۰۰۰

نامشخص
۴۶ ۱۸ ۱۵ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

تماس بگیرید

نامشخص
۴۷ ۱۸ ۱۸ ۱۲ کیلوگرم آریان فولاد - بویین زهرا (قزوین)

۱۸۵,۰۰۰

نامشخص