منو اصلی
0123456789
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=

قیمت تیرآهن در کارخانه

 • تیرآهن ذوب آهن اصفهان

  قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

  امتیازدهی 1.00 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
  (دیدگاه 1 کاربر)

  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهطول شاخه (m)وزن شاخه (kg)قیمت ( ریال)محل تحویلواحدتعداد درهر بستهقیمت ( ریال)
  1 12 ذوب آهن اصفهان 12 125 تماس بگیرید کارخانه کیلوگرم 44 تماس بگیرید

  2 14 ذوب آهن اصفهان 12 155 تماس بگیرید کارخانه کیلوگرم 36 تماس بگیرید

  3 16 ذوب آهن اصفهان 12 190 45,000 کارخانه کیلوگرم 30 45,000

  4 18 ذوب آهن اصفهان 12 226 45,000 کارخانه کیلوگرم 24 45,000

  5 20 ذوب آهن اصفهان 12 269 52,400 کارخانه کیلوگرم 18 52,400

  6 22 ذوب آهن اصفهان 12 315 51,800 کارخانه کیلوگرم 16 51,800

  7 24 ذوب آهن اصفهان 12 369 تماس بگیرید کارخانه کیلوگرم 14 تماس بگیرید

  8 27 ذوب آهن اصفهان 12 434 45,400 کارخانه کیلوگرم 12 45,400

  9 30 ذوب آهن اصفهان 12 507 تماس بگیرید کارخانه کیلوگرم 10 تماس بگیرید


 • تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)

  قیمت تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو)


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)واحدقیمت ( ریال)
  1 14 فایکو 130 کارخانه (ساری) 5,770,000 شاخه 5,770,000

  2 14 فایکو 150 کارخانه (ساری) تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید

  3 16 فایکو 170 کارخانه (ساری) تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید

  4 18 فایکو 205 کارخانه (ساری) 9,120,000 شاخه 9,120,000

  5 20 فایکو 250 کارخانه (ساری) تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید

  6 22 فایکو 305 کارخانه (ساری) تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید

  7 24 فایکو 355 کارخانه (ساری) تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید


 • تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

  قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)واحدقیمت ( ریال)
  1 14 پروفیل صنعت ماهان 125 کارخانه تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید

  2 14 پروفیل صنعت ماهان 135 کارخانه 5,750,000 شاخه 5,750,000

  3 16 پروفیل صنعت ماهان 170 کارخانه 7,550,000 شاخه 7,550,000

  4 18 پروفیل صنعت ماهان 205 کارخانه 9,120,000 شاخه 9,120,000


 • تیرآهن ناب تبریز

  قیمت تیرآهن ناب تبریز


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)واحدقیمت ( ریال)
  1 14 ناب تبریز 132 کارخانه (تبریز) تماس بگیرید کیلوگرم تماس بگیرید

  2 16 ناب تبریز 170 کارخانه (تبریز) تماس بگیرید کیلوگرم تماس بگیرید

  3 18 ناب تبریز 212 کارخانه (تبریز) تماس بگیرید کیلوگرم تماس بگیرید


 • تیرآهن جهان فولاد غرب

  قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)واحدقیمت ( ریال)
  1 14 جهان فولاد غرب 121 کارخانه (کرمانشاه) تماس بگیرید کیلوگرم تماس بگیرید

  2 14 جهان فولاد غرب 130 کارخانه (کرمانشاه) 46,800 کیلوگرم 46,800

  3 14 جهان فولاد غرب 140 کارخانه (کرمانشاه) 46,800 کیلوگرم 46,800

  4 14 جهان فولاد غرب 150 کارخانه (کرمانشاه) 46,800 کیلوگرم 46,800

  5 16 جهان فولاد غرب 170 کارخانه (کرمانشاه) تماس بگیرید کیلوگرم تماس بگیرید


 • تیرآهن آریان فولاد

  قیمت تیرآهن آریان فولاد


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)واحدقیمت ( ریال)
  1 14 آریان فولاد 135 کارخانه (بوئین‌زهرا) تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید

  2 16 آریان فولاد 185 کارخانه (بوئین‌زهرا) تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید

  3 18 آریان فولاد 215 کارخانه (بوئین‌زهرا) تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید

  4 20 آریان فولاد 265 کارخانه (بوئین‌زهرا) تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید

  5 22 آریان فولاد 325 کارخانه (بوئین‌زهرا) 16,000,000 شاخه 16,000,000

  6 27 آریان فولاد 435 کارخانه (بوئین‌زهرا) تماس بگیرید شاخه تماس بگیرید


 • تیرآهن ظفر بناب

  قیمت تیرآهن ظفر بناب


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)واحدقیمت ( ریال)
  1 14 ظفر بناب 130 کارخانه (بناب) 44,500 کیلوگرم 44,500


 • تیرآهن کوثر اهواز

  قیمت تیرآهن کوثر اهواز


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)واحدقیمت ( ریال)
  1 14 کوثر اهواز 130 کارخانه (اهواز) 42,500 کیلوگرم 42,500

  2 16 کوثر اهواز 167 کارخانه (اهواز) 45,000 کیلوگرم 45,000

  3 18 کوثر اهواز 213 کارخانه (اهواز) تماس بگیرید کیلوگرم تماس بگیرید


 • تیرآهن شاهین بناب

  قیمت تیرآهن شاهین بناب


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهوزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)واحدقیمت ( ریال)
  1 14 شاهین بناب 126 کارخانه (بناب) 44,800 کیلوگرم 44,800

  2 16 شاهین بناب 165 کارخانه (بناب) تماس بگیرید کیلوگرم تماس بگیرید


 • تیرآهن یزد (احرامیان)

  قیمت تیرآهن یزد (احرامیان)


  کارشناس فروش : 34045-031
  داخلی : 100 الی 109

  ردیفسایزکارخانهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
  1 14 یزد انبار / اصفهان شاخه تماس بگیرید

  2 16 یزد کارخانه (یزد) کیلوگرم تماس بگیرید

  3 18 یزد کارخانه (یزد) کیلوگرم تماس بگیرید

  4 20 یزد انبار / اصفهان کیلوگرم 12,900,000

  5 22 یزد کارخانه (یزد) کیلوگرم تماس بگیرید


 • درحال بارگزاری لطفا منتظر بمانید