جهت تماس با کارشناسان فروش نبشی و ناودانی با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی ۱۰۰ الی ۱۰۹ تماس حاصل نمایید

نبشی

(1 نفر)
آخرین بروزرسانی : ۱۳:۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
داخلی : داخلی ۱۰۰ الی ۱۰۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز نبشی(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۳ ۶ - کیلوگرم ۳ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۲ ۴ ۳ ۶ - کیلوگرم ۴ ۳ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۳ ۴ ۴ ۶ - کیلوگرم ۴ ۴ ۵۷,۲۰۰
ثابت
۶ - کیلوگرم
۴ ۴.۵ ۴ ۶ - کیلوگرم ۴.۵ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۵ ۴.۵ ۵ ۶ - کیلوگرم ۴.۵ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۶ ۵ ۳ ۶ - کیلوگرم ۵ ۳ ۵۷,۷۰۰
ثابت
۶ - کیلوگرم
۷ ۵ ۴ ۶ - کیلوگرم ۵ ۴ ۵۷,۵۰۰
ثابت
۶ - کیلوگرم
۸ ۵ ۵ ۶ - کیلوگرم ۵ ۵ ۵۷,۲۰۰
ثابت
۶ - کیلوگرم
۹ ۶ ۴ ۶ - کیلوگرم ۶ ۴ ۵۷,۷۰۰
ثابت
۶ - کیلوگرم
۱۰ ۶ ۵ ۶ - کیلوگرم ۶ ۵ ۵۷,۵۰۰
ثابت
۶ - کیلوگرم
۱۱ ۶ ۶ ۶ - کیلوگرم ۶ ۶ ۵۷,۲۰۰
ثابت
۶ - کیلوگرم
۱۲ ۷ ۴ ۶ - کیلوگرم ۷ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۳ ۷ ۵ ۶ - کیلوگرم ۷ ۵ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۴ ۷ ۶ ۶ - کیلوگرم ۷ ۶ ۵۸,۷۰۰
ثابت
۶ - کیلوگرم
۱۵ ۷ ۷ ۶ - کیلوگرم ۷ ۷ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۶ ۸ ۶ ۶ - کیلوگرم ۸ ۶ ۵۸,۲۰۰
ثابت
۶ - کیلوگرم
۱۷ ۸ ۷ ۶ - کیلوگرم ۸ ۷ ۵۷,۷۰۰
ثابت
۶ - کیلوگرم
۱۸ ۸ ۸ ۶ - کیلوگرم ۸ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۱۹ ۱۰ ۸ ۶ - کیلوگرم ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۶ - کیلوگرم
۲۰ ۱۰ ۸ ۱۲ - کیلوگرم ۱۰ ۸ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ - کیلوگرم
۲۱ ۱۰ ۱۰ ۶ - کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۵۷,۲۰۰
ثابت
۶ - کیلوگرم
۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۲ - کیلوگرم ۱۰ ۱۰ ۵۹,۲۰۰
ثابت
۱۲ - کیلوگرم
برچسب ها :