اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . در بخش محصولات ذوبی میلگرد کاهش و تیرآهن بدون تغییر اعلام شد. نرخ ورق سیاه کاهش یافت. .نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد .
۲ روز پیش بیشتر...

قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۹/۹/۱۳
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰۰ ۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۱۱,۰۰۰ ثابت
۲ ۱۲۰ ۳۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۱۱,۰۰۰ ثابت
۳ ۱۴۰ ۴۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۵۱,۰۰۰ ثابت
۴ ۱۶۰ ۵۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۷۱,۰۰۰ ثابت
۵ ۱۸۰ ۵۹۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۶۱,۰۰۰ ثابت
۶ ۲۰۰ ۷۳۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۱۷۱,۰۰۰ ثابت
۷ ۲۲۰ ۸۵۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۹۱,۰۰۰ ثابت
۸ ۲۴۰ ۹۹۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۴۱,۰۰۰ ثابت
۹ ۲۶۰ ۱۱۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۹۱,۰۰۰ ثابت
۱۰ ۲۸۰ ۱۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۹۶,۰۰۰ ثابت
۱۱ ۳۰۰ ۱۴۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۲۱۱,۰۰۰ ثابت
۱۲ ۳۲۰ ۱۵۲۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۰۱,۰۰۰ ثابت
۱۳ ۳۴۰ ۱۶۰۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۰۱,۰۰۰ ثابت
۱۴ ۳۶۰ ۱۷۰۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۰۱,۰۰۰ ثابت
۱۵ ۴۰۰ ۱۸۶۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۰۱,۰۰۰ ثابت
۱۶ ۴۵۰ ۲۰۵۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۰۱,۰۰۰ ثابت
۱۷ ۵۰۰ ۲۲۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۰۱,۰۰۰ ثابت
۱۸ ۵۵۰ ۲۳۸۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۰۱,۰۰۰ ثابت
۱۹ ۶۰۰ ۲۵۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران ۳۰۱,۰۰۰ ثابت
۲۰ ۶۵۰ ۲۷۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۱ ۷۰۰ ۲۸۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۲ ۸۰۰ ۳۱۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۳ ۹۰۰ ۳۴۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص
۲۴ ۱۰۰۰ ۳۷۶۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران تماس بگیرید نامشخص

با توجه به نوسان قیمت ارز، اعلام قیمت H فقط از طریق تماس با واحد فروش انجام میشود.