جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 211

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۴۳ ۱۳۹۹/۳/۱۲
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) کارخانه طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ذوب آهن ۱۲ ۱۲۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۲ ذوب آهن تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۱۲۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۲ ۱۴ ذوب آهن ۱۲ ۱۵۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۴ ذوب آهن ۱۳,۳۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
۱۲ ۱۵۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۳ ۱۶ ذوب آهن ۱۲ ۱۹۰ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۶ ذوب آهن ۱۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۱۲ ۱۹۰ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۴ ۱۸ ذوب آهن ۱۲ ۲۲۶ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۸ ذوب آهن ۱۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۱۲ ۲۲۶ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۵ ۲۰ ذوب آهن ۱۲ ۲۶۹ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۲۰ ذوب آهن ۲۲,۹۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ ۲۶۹ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۶ ۲۲ ذوب آهن ۱۲ ۳۱۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۲۲ ذوب آهن ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۱۲ ۳۱۵ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۷ ۲۴ ذوب آهن ۱۲ ۳۶۹ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۲۴ ذوب آهن ۲۵,۴۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ ۳۶۹ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۸ ۲۷ ذوب آهن ۱۲ ۴۳۴ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۲۷ ذوب آهن ۳۲,۷۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰۰
۱۲ ۴۳۴ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۹ ۳۰ ذوب آهن ۱۲ ۵۰۷ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۳۰ ذوب آهن تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ ۵۰۷ بنگاه اصفهان آهن شاخه
برچسب ها :