آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۳ ۱۳۹۹/۷/۰۲
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲ ۱۲۵ ۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۲ ۱۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۲ ۱۴ ۱۵۵ ۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۴ ۱۵۵ ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۳ ۱۶ ۱۹۰ ۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۶ ۱۹۰ ۲۷,۳۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۴ ۱۸ ۲۲۶ ۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۱۸ ۲۲۶ ۳۰,۲۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۵ ۲۰ ۲۶۹ ۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۲۰ ۲۶۹ ۴۲,۱۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۶ ۲۲ ۳۱۵ ۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۲۲ ۳۱۵ ۴۴,۱۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۷ ۲۴ ۳۶۹ ۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۲۴ ۳۶۹ ۵۰,۳۰۰,۰۰۰
ثابت
۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۸ ۲۷ ۴۳۴ ۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۲۷ ۴۳۴ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه
۹ ۳۰ ۵۰۷ ۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه ۳۰ ۵۰۷ تماس بگیرید
نامشخص
۱۲ بنگاه اصفهان آهن شاخه
برچسب ها :