جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 200 الی 210 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۱۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز ناودانی طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ - کیلوگرم ۸ ۶ ۷۰,۰۰۰
نامشخص
- کیلوگرم
۲ ۸ ۱۲ - کیلوگرم ۸ ۱۲ ۷۰,۰۰۰
نامشخص
- کیلوگرم
۳ ۱۰ ۶ - کیلوگرم ۱۰ ۶ ۷۰,۰۰۰
نامشخص
- کیلوگرم
۴ ۱۰ ۱۲ - کیلوگرم ۱۰ ۱۲ ۷۰,۰۰۰
نامشخص
- کیلوگرم
۵ ۱۲ ۶ - کیلوگرم ۱۲ ۶ ۷۰,۰۰۰
نامشخص
- کیلوگرم
۶ ۱۲ ۱۲ - کیلوگرم ۱۲ ۱۲ ۷۰,۰۰۰
نامشخص
- کیلوگرم
۷ ۱۴ ۶ - کیلوگرم ۱۴ ۶ ۷۰,۰۰۰
نامشخص
- کیلوگرم
۸ ۱۴ ۱۲ - کیلوگرم ۱۴ ۱۲ ۷۰,۰۰۰
نامشخص
- کیلوگرم
۹ ۱۶ ۶ - کیلوگرم ۱۶ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
۱۰ ۱۶ ۱۲ - کیلوگرم ۱۶ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
برچسب ها :