جهت تماس با کارشناسان فروش نبشی و ناودانی با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی ۱۰۰ الی ۱۰۹ تماس حاصل نمایید

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
داخلی : داخلی ۱۰۰ الی ۱۰۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز ناودانی طول شاخه(m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ - کیلوگرم ۸ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
۲ ۸ ۱۲ - کیلوگرم ۸ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
۳ ۱۰ ۶ - کیلوگرم ۱۰ ۶ ۵۷,۲۰۰
۱۰۰۰
- کیلوگرم
۴ ۱۰ ۱۲ - کیلوگرم ۱۰ ۱۲ ۵۷,۲۰۰
ثابت
- کیلوگرم
۵ ۱۲ ۶ - کیلوگرم ۱۲ ۶ ۵۷,۲۰۰
ثابت
- کیلوگرم
۶ ۱۲ ۱۲ - کیلوگرم ۱۲ ۱۲ ۵۷,۲۰۰
ثابت
- کیلوگرم
۷ ۱۴ ۶ - کیلوگرم ۱۴ ۶ ۵۷,۲۰۰
ثابت
- کیلوگرم
۸ ۱۴ ۱۲ - کیلوگرم ۱۴ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
۹ ۱۶ ۶ - کیلوگرم ۱۶ ۶ ۵۷,۲۰۰
ثابت
- کیلوگرم
۱۰ ۱۶ ۱۲ - کیلوگرم ۱۶ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
برچسب ها :