آخرین بروزرسانی : ۱۳:۲۲ ۱۳۹۹/۶/۳۰
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز ناودانی طول شاخه (m) محل بارگیری واحد سایز ناودانی طول شاخه (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۶ - کیلوگرم ۸ ۶ ۱۳۴,۵۰۰
ثابت
- کیلوگرم
۲ ۸ ۱۲ - کیلوگرم ۸ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
۳ ۱۰ ۶ - کیلوگرم ۱۰ ۶ ۱۳۴,۵۰۰
ثابت
- کیلوگرم
۴ ۱۰ ۱۲ - کیلوگرم ۱۰ ۱۲ ۱۳۴,۵۰۰
ثابت
- کیلوگرم
۵ ۱۲ ۶ - کیلوگرم ۱۲ ۶ ۱۳۴,۵۰۰
ثابت
- کیلوگرم
۶ ۱۲ ۱۲ - کیلوگرم ۱۲ ۱۲ ۱۳۴,۵۰۰
ثابت
- کیلوگرم
۷ ۱۴ ۶ - کیلوگرم ۱۴ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
۸ ۱۴ ۱۲ - کیلوگرم ۱۴ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
۹ ۱۶ ۶ - کیلوگرم ۱۶ ۶ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
۱۰ ۱۶ ۱۲ - کیلوگرم ۱۶ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
- کیلوگرم
برچسب ها :