جهت تماس با کارشناسان فروش لوله با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 150 الی 153 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۹ ۱۳۹۸/۸/۲۳
داخلی : ۱۵۰ الی ۱۵۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) سایز لوله (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲ ۲.۶۵ ۶ ۸ اصفهان - کارخانه سپاهان ۱۶۹ ۱۲۷۰ ۱/۲ ۲.۶۵ ۶۴,۴۰۰
ثابت
۶ ۸ اصفهان - کارخانه سپاهان ۱۶۹ ۱۲۷۰
۲ ۳/۴ ۲.۶۵ ۶ ۱۰.۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۱۲۷ ۱۲۲۰ ۳/۴ ۲.۶۵ ۶۴,۴۰۰
ثابت
۶ ۱۰.۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۱۲۷ ۱۲۲۰
۳ ۱ ۳.۲۵ ۶ ۱۵.۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱ ۹۰۰ ۱ ۳.۲۵ ۶۳,۹۰۰
ثابت
۶ ۱۵.۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱ ۹۰۰
۴ ۱/۴*۱ ۳.۲۵ ۶ ۲۱ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱ ۱۲۰۰ ۱/۴*۱ ۳.۲۵ ۶۳,۹۰۰
ثابت
۶ ۲۱ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱ ۱۲۰۰
۵ ۱/۲*۱ ۳.۲۵ ۶ ۲۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱ ۱۴۰۰ ۱/۲*۱ ۳.۲۵ ۶۳,۹۰۰
ثابت
۶ ۲۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱ ۱۴۰۰
۶ ۲ ۳.۶۵ ۶ ۳۳ اصفهان - کارخانه سپاهان ۳۷ ۱۲۰۰ ۲ ۳.۶۵ ۶۳,۹۰۰
ثابت
۶ ۳۳ اصفهان - کارخانه سپاهان ۳۷ ۱۲۰۰
برچسب ها :