جهت تماس با کارشناسان فروش لوله با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 150 الی 153 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۹ ۱۳۹۸/۸/۲۳
داخلی : ۱۵۰ الی ۱۵۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز لوله (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) سایز لوله (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته(kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲ ۲.۸ ۶ ۸ اصفهان - کارخانه سپاهان ۱۶۹ ۱۳۰۰ ۱/۲ ۲.۸ ۶۵,۸۵۰
ثابت
۶ ۸ اصفهان - کارخانه سپاهان ۱۶۹ ۱۳۰۰
۲ ۳/۴ ۲.۹ ۶ ۱۰.۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۱۲۷ ۱۳۰۰ ۳/۴ ۲.۹ ۶۵,۸۵۰
ثابت
۶ ۱۰.۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۱۲۷ ۱۳۰۰
۳ ۱ ۳.۴ ۶ ۱۵.۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱ ۹۵۰ ۱ ۳.۴ ۶۵,۲۰۰
ثابت
۶ ۱۵.۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱ ۹۵۰
۴ ۱/۴*۱ ۳.۶ ۶ ۲۱ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱ ۱۲۵۰ ۱/۴*۱ ۳.۶ ۶۵,۲۰۰
ثابت
۶ ۲۱ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱ ۱۲۵۰
۵ ۱/۲*۱ ۳.۷ ۶ ۲۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱ ۱۵۵۰ ۱/۲*۱ ۳.۷ ۶۵,۲۰۰
ثابت
۶ ۲۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۱ ۱۵۵۰
۶ ۲ ۳.۹ ۶ ۳۳ اصفهان - کارخانه سپاهان ۳۷ ۱۲۵۰ ۲ ۳.۹ ۶۵,۲۰۰
ثابت
۶ ۳۳ اصفهان - کارخانه سپاهان ۳۷ ۱۲۵۰
برچسب ها :