قیمت لوله مبلی

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۲ - ۱۳۹۹/۹/۱۰
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز لوله (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۵۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۲ ۱۳ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۵۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۳ ۱۶ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۵۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۴ ۱۸ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۵۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۵ ۲۰ ۰.۹ الی ۱.۲۵ ۶ تهران ۲۵۱,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰

به قیمت های فوق 9 درصد ارزش افزوده ، اضافه می شود