یک میلیون تومان تخفیف برای اولین خرید اینترنتی بالای ۷۰ میلیون تومان با کد aval1400

قیمت تیرآهن هاش

قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA) بنگاه تهران

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن (kg) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۲۰ ۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم تهران

۳۷۲,۰۰۰

نامشخص
۲ ۱۰۰ ۲۰۰ ۱۲ کیلوگرم تهران

۳۷۲,۰۰۰

نامشخص
۳ ۱۴۰ ۲۹۶ ۱۲ کیلوگرم تهران

۲۲۲,۰۰۰

نامشخص
۴ ۱۶۰ ۳۶۴ ۱۲ کیلوگرم تهران

۴۰۲,۰۰۰

نامشخص
۵ ۱۸۰ ۴۲۶ ۱۲ کیلوگرم تهران

۱۷۹,۰۰۰

نامشخص
۶ ۲۰۰ ۵۰۰ ۱۲ کیلوگرم تهران

۲۲۲,۰۰۰

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB) بنگاه تهران

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) برند کارخانه وزن (kg) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰۰ وارداتی ۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم تهران

۳۸۲,۰۰۰

نامشخص
۲ ۱۲۰ وارداتی ۳۲۰ ۱۲ کیلوگرم تهران

۴۱۲,۰۰۰

نامشخص
۳ ۱۴۰ وارداتی ۴۰۰ ۱۲ کیلوگرم تهران

۲۱۵,۰۰۰

نامشخص
۴ ۱۶۰ وارداتی ۵۰۰ ۱۲ کیلوگرم تهران

۱۷۷,۰۰۰

نامشخص
۵ ۱۸۰ وارداتی ۶۱۰ ۱۲ کیلوگرم تهران

۱۷۷,۰۰۰

نامشخص
۶ ۲۰۰ وارداتی ۲۰۰ ۱۲ کیلوگرم تهران

۱۸۰,۰۰۰

نامشخص
۷ ۳۰۰ وارداتی ۱۴۰۰ ۱۲ کیلوگرم تهران

تماس بگیرید

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB) بنگاه اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
 • به من خبر بده
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن (kg) طول شاخه (m) واحد محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰۰ ۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۲ ۱۲۰ ۳۲۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۳ ۱۴۰ ۴۰۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۱۶۰ ۵۰۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

۱۹۰,۰۰۰

نامشخص
۵ ۱۸۰ ۵۹۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۶ ۲۰۰ ۷۳۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

۱۹۵,۰۰۰

نامشخص
۷ ۲۲۰ ۸۵۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۸ ۲۴۰ ۹۹۸ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۹ ۲۶۰ ۱۱۲۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۰ ۲۸۰ ۱۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۱ ۳۰۰ ۱۴۰۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۲ ۳۲۰ ۱۵۲۴ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۳ ۳۴۰ ۱۶۰۸ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۴ ۳۶۰ ۱۷۰۴ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۵ ۴۰۰ ۱۸۶۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۶ ۴۵۰ ۲۰۵۲ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۷ ۵۰۰ ۲۲۴۴ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۸ ۵۵۰ ۲۳۸۸ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۹ ۶۰۰ ۲۵۴۴ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۲۰ ۶۵۰ ۲۷۰۰ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۲۱ ۷۰۰ ۲۸۹۲ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۲۲ ۸۰۰ ۳۱۴۴ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۲۳ ۹۰۰ ۳۴۹۲ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۲۴ ۱۰۰۰ ۳۷۶۸ ۱۲ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

نمایش بیشتر