قیمت تیرآهن هاش (H)

قیمت تیرآهن هاش سنگین (HEB)

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۰/۱/۲۵
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰۰ ۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۲ ۱۲۰ ۳۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۳ ۱۴۰ ۴۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

۲۹۶,۰۰۰

نامشخص
۴ ۱۶۰ ۵۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

۱۸۱,۰۰۰

نامشخص
۵ ۱۸۰ ۵۹۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۶ ۲۰۰ ۷۳۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

۱۷۱,۰۰۰

نامشخص
۷ ۲۲۰ ۸۵۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۸ ۲۴۰ ۹۹۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۹ ۲۶۰ ۱۱۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۰ ۲۸۰ ۱۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۱ ۳۰۰ ۱۴۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۲ ۳۲۰ ۱۵۲۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۳ ۳۴۰ ۱۶۰۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۴ ۳۶۰ ۱۷۰۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۵ ۴۰۰ ۱۸۶۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۶ ۴۵۰ ۲۰۵۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

۳۵۱,۰۰۰

نامشخص
۱۷ ۵۰۰ ۲۲۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۸ ۵۵۰ ۲۳۸۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۹ ۶۰۰ ۲۵۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

۳۲۱,۰۰۰

نامشخص
۲۰ ۶۵۰ ۲۷۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۲۱ ۷۰۰ ۲۸۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۲۲ ۸۰۰ ۳۱۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۲۳ ۹۰۰ ۳۴۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۲۴ ۱۰۰۰ ۳۷۶۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش سنگین یکی از انواع تیرآهن‌های مورد استفاده در ساختمان سازی است. این نوع تیرآهن مقاومت بالایی نسبت به نوع سبک آن دارد و به همین دلیل در تهیه‌ی تیر و خرپا کاربرد دارد.

هاش سنگین دارای بال‌های پهن‌تر و ضخامت بیشتری است. این تیرآهن تنش کمتری را تحمل می‌کند و به علت سطح مقطع بزرگتر، به عنوان ستون‌های عمودی از آن‌ استفاده می‌شود. در صنایعی که نیاز به مقاومت بالایی دارند، از جمله سدسازی و پل‌سازی، از تیرآهن هاش سنگین استفاده می‌شود. در صورت نیاز می‌توان این تیرآهن را تا طول 100 متر هم سفارش داد.

تیرآهن هاش سنگین، یکی از پُرفروش‌ترین مقاطع فولادی است که برای ساخت ستون‌ها و به طور کلی در مکان‌هایی که نیاز به مقاومت بالا باشد، استفاده می‌شود. وجود تیرآهن هاش سنگین را می‌توان در بسیاری از ابرسازه‌های ساخته شده، شاهد بود.

قیمت تیرآهن هاش سنگین به صورت به روز شده در سایت اصفهان آهن قابل مشاهده است. در جدول بالا ضخامت و سایزهای مختلف هاش سنگین درج شده است. برای دسترسی به قیمت نهایی این محصول و خرید می‌توانید با کارشناسان اصفهان آهن تماس بگیرید.

برای مشاهده دسته بندی تیرآهن هاش به صفحه ی قیمت تیرآهن هاش مراجعه کنید.

قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA)

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۰/۱/۲۵
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) وزن (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰۰ ۲۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۲ ۱۲۰ ۲۴۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۳ ۱۴۰ ۲۹۶ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

۳۵۱,۰۰۰

نامشخص
۴ ۱۶۰ ۳۶۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

۲۷۶,۰۰۰

نامشخص
۵ ۱۸۰ ۴۲۶ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۶ ۲۰۰ ۵۱۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

۲۸۱,۰۰۰

نامشخص
۷ ۲۲۰ ۶۱۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

۳۲۱,۰۰۰

نامشخص
۸ ۲۴۰ ۷۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۹ ۲۶۰ ۸۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۰ ۲۸۰ ۹۲۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

۳۲۱,۰۰۰

نامشخص
۱۱ ۳۰۰ ۱۰۵۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۲ ۳۲۰ ۱۱۷۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۳ ۳۴۰ ۱۲۶۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۴ ۳۶۰ ۱۳۴۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۵ ۴۰۰ ۱۵۰۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

۳۲۱,۰۰۰

نامشخص
۱۶ ۴۵۰ ۱۶۸۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۷ ۵۰۰ ۱۸۶۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

۳۵۱,۰۰۰

نامشخص
۱۸ ۵۵۰ ۱۹۹۲ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۱۹ ۶۰۰ ۲۱۳۶ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۲۰ ۶۵۰ ۲۲۸۰ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۲۱ ۷۰۰ ۲۴۴۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۲۲ ۸۰۰ ۲۶۸۸ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۲۳ ۹۰۰ ۳۰۲۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص
۲۴ ۱۰۰۰ ۳۲۶۴ ۱۲ کیلوگرم انبار/تهران

تماس بگیرید

نامشخص

تیرآهن هاش در دو نوع بال پهن سبک و بال پهن سنگین تولید می‌شود.  تیرآهن هاش سبک نیز با نام های IPBL  یا HEA شناخته می‌شود و ضخامت‌ بال‌های آن نسبت به هاش سنگین کمتر است. به صورت کلی، از تیرآهن‌های هاش در سازه‌های به خصوصی استفاده می‌شود و به دلیل مقاومت بسیار بالای آن، این نوع تیرآهن در صنایع سد سازی، برج سازی و پل سازی استفاده می‌شود.

تیرآهن هاش سبک یکی از مهمترین المان‌ها در صنعت و ساختمان سازی است که استفاده از آن امروزه نسبت به گذشته، گسترش بیشتری داشته است. ضخامت بال‌های تیرآهن هاش سبک نسبت به تیرآهن هاش سنگین کمتر است و بنابراین در سازه‌هایی استفاده می‌شود که به مقاومت کمتری نیاز دارند.

قیمت تیرآهن هاش سبک به صورت روزانه و لحظه‌ای توسط کارشناسان اصفهان آهن قابل مشاهده است. برای دسترسی به قیمت به روز شده تیرآهن هاش در ماه و یا حتی چند سال گذشته می‌توانید کنار نمودار هر محصول کلیک کنید. با توجه به نوسانات موجود در بازار توصیه می‌شود جهت اطمینان از قیمت نهایی این محصول با کارشناسان اصفهان آهن تماس حاصل فرمایید.

برای مشاهده دسته بندی تیرآهن هاش به صفحه ی قیمت تیرآهن هاش مراجعه کنید.