یک میلیون تومان تخفیف برای اولین خرید اینترنتی بالای ۷۰ میلیون تومان با کد aval1400

قیمت تیرآهن زنبوری

قیمت تیرآهن زنبوری بنگاه اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۰/۹/۰۴
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان

۲۵,۲۰۰,۰۰۰

ثابت
۲ ۱۶۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان

۳۰,۲۰۰,۰۰۰

ثابت
۳ ۱۸۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان

۳۶,۲۰۰,۰۰۰

ثابت
۴ ۲۰۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان

۴۹,۳۰۰,۰۰۰

ثابت
۵ ۲۲۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان

۵۲,۲۰۰,۰۰۰

ثابت
۶ ۲۴۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۷ ۲۷۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۸ ۳۰۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

توجه :

* قیمتها با احتساب %9 ارزش افزوده است.

* قیمت ها بر حسب شاخه می باشد.

قیمت تیرآهن زنبوری بنگاه تهران

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۰/۹/۰۳
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) محل تحویل طول (m) واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴۰ انبار - تهران ۱۲ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
۲ ۱۶۰ انبار - تهران ۱۲ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
۳ ۱۸۰ انبار - تهران ۱۲ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
۴ ۲۰۰ انبار - تهران ۱۲ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
۵ ۲۲۰ انبار - تهران ۱۲ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
۶ ۲۴۰ انبار - تهران ۱۲ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
۷ ۲۷۰ انبار - تهران ۱۲ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص
۸ ۳۰۰ انبار - تهران ۱۲ کیلوگرم

تماس بگیرید

نامشخص