قیمت ورق گالوانیزه

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۹/۹/۱۱
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۴۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۲ ۰.۴۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۳ ۰.۴۵ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۴ ۰.۴۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۵ ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۲۳۷,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
۶ ۰.۵۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۲۳۷,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
۷ ۰.۵۵ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۸ ۰.۵۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۹ ۰.۶۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۲۳۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۱۰ ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۲۳۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۱۱ ۰.۷۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد ۲۳۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۱۲ ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۲۳۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۱۳ ۰.۸۰ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۱۴ ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۲۳۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۱۵ ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۱۶ ۱ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۱۷ ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۱۸ ۱.۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۲۲۷,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
۱۹ ۱.۸ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۲۲۷,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
۲۰ ۲ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد ۲۲۷,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
۲۱ ۲.۵ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۲۲ ۲.۵ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۲۳ ۳ عرض ۱.۲۵ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص
۲۴ ۳ عرض ۱ رول تاراز شهرکرد تماس بگیرید نامشخص

تمامی قیمتها برمبنای ظرفیت ( 22 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد