جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 220 الی 230

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
داخلی ۲۲۰ الی ۲۳۰
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۶۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۰.۶۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ انبار اصفهان
۲ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان ۱۴۸,۵۰۰
نامشخص
رول عرض ۱ انبار اصفهان
۳ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ انبار اصفهان
۴ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۵ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۶ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۶,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱ انبار اصفهان
۷ ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۸ ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۹ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان
۱۰ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ کارخانه اصفهان ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ کارخانه اصفهان
۱۱ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۵,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
برچسب ها :