آخرین بروزرسانی : ۱۵:۰۶ ۱۳۹۹/۷/۲۹
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵۰ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۰.۵۰ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۲ ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۳ ۰.۶۰ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۰.۶۰ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۴ ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ ۲۹۸,۰۰۰
ثابت
رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان
۵ ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۰.۷۰ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۶ ۰.۸۰ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۰.۸۰ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۷ ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان
۸ ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان ۰.۹۰ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان
۹ ۱ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۱ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۱۰ ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
۱۱ ۱.۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار ۱.۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار
۱۲ ۲ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۲ عرض ۱ تماس بگیرید
نامشخص
رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان
برچسب ها :