جهت تماس با کارشناسان فروش ورق با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 110 الی 119 تماس حاصل نمایید

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
داخلی : ۱۱۰ الی ۱۱۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۹۵,۵۰۰
۵۰۰
رول عرض ۱ انبار اصفهان
۲ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۹۵,۵۰۰
۵۰۰
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۳ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۹۵,۵۰۰
۵۰۰
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۴ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۹۵,۵۰۰
۵۰۰
رول عرض ۱ انبار اصفهان
۵ ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان ۹۵,۵۰۰
۵۰۰
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۶ ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۷ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان ۹۵,۵۰۰
۵۰۰
رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان
۸ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ کارخانه اصفهان ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان ۹۵,۵۰۰
۵۰۰
رول عرض ۱ کارخانه اصفهان
۹ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
برچسب ها :