آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۱ ۱۳۹۹/۵/۲۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ انبار اصفهان
۲ ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۰.۵۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۳ ۰.۶۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۰.۶۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۴ ۰.۶۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار/اصفهان ۰.۶۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ انبار/اصفهان
۵ ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۰.۷۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ انبار اصفهان
۶ ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ انبار اصفهان
۷ ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان ۰.۸۰ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان
۸ ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان ۰.۹۰ فولاد مبارکه اصفهان ۲۰۸,۵۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان
۹ ۱ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان ۱ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۱۰ ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۱.۲۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۱۰,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱ انبار اصفهان
۱۱ ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار ۱.۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ انبار
۱۲ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان ۲ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱ انبار اصفهان
برچسب ها :