قیمت ورق روغنی

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۹/۹/۱۱
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۵۰ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۲ ۰.۵۰ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۳ ۰.۶۰ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۴ ۰.۶۰ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۵ ۰.۷۰ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۶ ۰.۸۰ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۷ ۰.۸۰ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان ۲۴۷,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
۸ ۱.۹ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان کارخانه اصفهان ۲۴۸,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
۹ ۱ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۰ ۱.۲۵ عرض ۱ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۱۱ ۱.۲۵ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار ۲۳۸,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
۱۲ ۲ عرض ۱.۲۵ رول فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان ۲۴۸,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
تمامی قیمتها برمبنای رول ( 4 - 9 تن ) وبا احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد