آخرین بروزرسانی : ۱۶:۳۳ ۱۳۹۹/۴/۱۴
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) رنگ ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰.۶ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ سفید ۰.۶ فولاد مبارکه اصفهان ۲۰۵,۰۰۰
ثابت
رول عرض ۱.۲۵ سفید
۲ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ قرمز ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ قرمز
۳ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ سفید ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ سفید
۴ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ نارنجی ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ نارنجی
۵ ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ آبی ۰.۵ فولاد مبارکه اصفهان ۲۲۸,۰۰۰
نامشخص
رول عرض ۱.۲۵ آبی
برچسب ها :