آخرین بروزرسانی : ۱۳:۱۴ ۱۳۹۹/۳/۲۴
داخلی : ۲۶۰ الی ۲۶۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) حالت واحد محل تحویل - بنگاه نوع محصول ضخامت (mm) حالت قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) واحد محل تحویل - بنگاه نوع محصول قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۵.۵ کلاف (۱۰۰۸) کیلوگرم اصفهان-اصفهان آهن فابریک ۵.۵ کلاف (۱۰۰۸) تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-اصفهان آهن فابریک
۲ ۵.۵ کلاف (۱۰۰۶) کیلوگرم اصفهان-سعادت فابریک ۵.۵ کلاف (۱۰۰۶) تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-سعادت فابریک
۳ ۶.۵ کلاف (۱۰۰۸) کیلوگرم اصفهان-اصفهان آهن فابریک ۶.۵ کلاف (۱۰۰۸) ۷۷,۳۰۰
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-اصفهان آهن فابریک
۴ ۶.۵ کلاف (۱۰۰۶) کیلوگرم اصفهان-اصفهان آهن فابریک ۶.۵ کلاف (۱۰۰۶) ۷۷,۸۰۰
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-اصفهان آهن فابریک
۵ ۸ کلاف کیلوگرم اصفهان-اصفهان آهن فابریک ۸ کلاف ۷۷,۳۰۰
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-اصفهان آهن فابریک
۶ ۱۰ کلاف کیلوگرم اصفهان-اصفهان آهن آجدار ۱۰ کلاف تماس بگیرید
نامشخص
کیلوگرم اصفهان-اصفهان آهن آجدار
برچسب ها :