اخبار لحظه ای
امروز : نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . در بخش محصولات ذوبی میلگرد کاهش و تیرآهن بدون تغییر اعلام شد. نرخ ورق سیاه کاهش یافت. .نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد .
۲ روز پیش بیشتر...

قیمت لوله گالوانیزه

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۹/۰۸
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) کارخانه-محل تحویل سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۲ ۶.۹ ۶ اصفهان ۲۱.۳ ۲۴۰,۰۰۰ نامشخص
۲ " ۱.۲ ۲.۵ ۸.۲ ۶ اصفهان ۲۱.۳ ۲۲۹,۰۰۰ نامشخص
۳ " ۳.۴ ۲ ۸.۶ ۶ اصفهان ۲۶.۷ ۲۴۰,۰۰۰ نامشخص
۴ " ۳.۴ ۲.۵ ۱۰.۳ ۶ اصفهان ۲۶.۷ ۲۲۹,۰۰۰ نامشخص
۵ " ۱ ۲ ۱۰.۷ ۶ اصفهان ۳۳.۴ ۲۴۰,۰۰۰ نامشخص
۶ " ۱ ۲.۵ ۱۲.۹ ۶ اصفهان ۳۳.۴ ۲۲۹,۰۰۰ نامشخص
۷ "۱/۱.۴ ۲ ۱۳.۴ ۶ اصفهان ۴۲.۲ ۲۴۰,۰۰۰ نامشخص
۸ "۱/۱.۴ ۲.۵ ۱۶.۳ ۶ اصفهان ۴۲.۲ ۲۲۹,۰۰۰ نامشخص
۹ "۱/۱.۲ ۲ ۱۵.۲ ۶ اصفهان ۴۸.۳ ۲۴۰,۰۰۰ نامشخص
۱۰ "۱/۱.۲ ۲.۵ ۱۸.۵ ۶ اصفهان ۴۸.۳ ۲۲۹,۰۰۰ نامشخص
۱۱ " ۲ ۲ ۱۸.۹ ۶ اصفهان ۶۰.۳ ۲۴۰,۰۰۰ نامشخص
۱۲ " ۲ ۲.۵ ۲۳.۱ ۶ اصفهان ۶۰.۳ ۲۲۹,۰۰۰ نامشخص

قیمت ها بر اساس کیلوگرم و بدون احتساب ارزش افزوده می باشد.