جهت تماس با کارشناسان فروش لوله با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 150 الی 153 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۸ ۱۳۹۸/۸/۲۳
داخلی : ۱۵۰ الی ۱۵۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه سایز(mm) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲ ۲ ۶ ۶.۹ کارخانه قزوین ۲۱.۳ ۱/۲ ۲ ۸۸,۰۰۰
ثابت
۶ ۶.۹ کارخانه قزوین ۲۱.۳
۲ ۳/۴ ۲ ۶ ۸.۶ کارخانه قزوین ۲۶.۷ ۳/۴ ۲ ۸۸,۰۰۰
ثابت
۶ ۸.۶ کارخانه قزوین ۲۶.۷
۳ ۱ ۲ ۶ ۱۰.۷ کارخانه قزوین ۳۳.۴ ۱ ۲ ۸۸,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۰.۷ کارخانه قزوین ۳۳.۴
۴ ۱.۱/۴ ۲ ۶ ۱۳.۴ کارخانه قزوین ۴۲.۲ ۱.۱/۴ ۲ ۸۸,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۳.۴ کارخانه قزوین ۴۲.۲
۵ ۱.۱/۲ ۲ ۶ ۱۵.۲ کارخانه قزوین ۴۸.۳ ۱.۱/۲ ۲ ۸۸,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۵.۲ کارخانه قزوین ۴۸.۳
۶ ۲ ۲ ۶ ۱۸.۹ کارخانه قزوین ۶۰.۳ ۲ ۲ ۸۸,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۸.۹ کارخانه قزوین ۶۰.۳
۷ ۱/۲ ۲.۵ ۶ ۸.۲ کارخانه قزوین ۲۱.۳ ۱/۲ ۲.۵ ۸۶,۰۰۰
ثابت
۶ ۸.۲ کارخانه قزوین ۲۱.۳
۸ ۳/۴ ۲.۵ ۶ ۱۰.۳ کارخانه قزوین ۲۶.۷ ۳/۴ ۲.۵ ۸۶,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۰.۳ کارخانه قزوین ۲۶.۷
۹ ۱ ۲.۵ ۶ ۱۲.۹ کارخانه قزوین ۳۳.۴ ۱ ۲.۵ ۸۶,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۲.۹ کارخانه قزوین ۳۳.۴
۱۰ ۱.۱/۴ ۲.۵ ۶ ۱۶.۳ کارخانه قزوین ۴۲.۲ ۱.۱/۴ ۲.۵ ۸۶,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۶.۳ کارخانه قزوین ۴۲.۲
۱۱ ۱.۱/۲ ۲.۵ ۶ ۱۸.۵ کارخانه قزوین ۴۸.۳ ۱.۱/۲ ۲.۵ ۸۶,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۸.۵ کارخانه قزوین ۴۸.۳
۱۲ ۲ ۲.۵ ۶ ۲۳.۱ کارخانه قزوین ۶۰.۳ ۲ ۲.۵ ۸۶,۰۰۰
ثابت
۶ ۲۳.۱ کارخانه قزوین ۶۰.۳
برچسب ها :