جهت تماس با کارشناسان فروش لوله با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 150 الی 153 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۵۴ ۱۳۹۸/۸/۲۱
داخلی : ۱۵۰ الی ۱۵۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز لوله(mm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه سایز لوله(mm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۰ ۰.۹ الی ۲ ۶ تهران ۱۰ ۰.۹ الی ۲ ۷۸,۰۰۰
ثابت
۶ تهران
۲ ۱۳ ۰.۹ الی ۲ ۶ تهران ۱۳ ۰.۹ الی ۲ ۷۱,۵۰۰
ثابت
۶ تهران
۳ ۱۶ ۰.۹ الی ۲ ۶ تهران ۱۶ ۰.۹ الی ۲ ۷۱,۲۰۰
ثابت
۶ تهران
۴ ۱۸ ۰.۹ الی ۲ ۶ تهران ۱۸ ۰.۹ الی ۲ ۷۱,۰۰۰
ثابت
۶ تهران
۵ ۲۰ ۰.۹ الی ۲ ۶ تهران ۲۰ ۰.۹ الی ۲ ۷۱,۰۰۰
ثابت
۶ تهران
برچسب ها :