جهت تماس با کارشناسان فروش لوله با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 150 الی 153 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۸ ۱۳۹۸/۸/۲۳
داخلی : ۱۵۰ الی ۱۵۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه سایز(mm) سایز (inch) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه سایز(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱/۲ ۲ ۶ ۶ اصفهان - کارخانه سپاهان ۲۱.۳ ۱/۲ ۲ تماس بگیرید
نامشخص
۶ ۶ اصفهان - کارخانه سپاهان ۲۱.۳
۲ ۳/۴ ۲ ۶ ۷.۳ اصفهان - کارخانه سپاهان ۲۶.۷ ۳/۴ ۲ ۶۲,۵۰۰
ثابت
۶ ۷.۳ اصفهان - کارخانه سپاهان ۲۶.۷
۳ ۱ ۲ ۶ ۹.۳ اصفهان - کارخانه سپاهان ۳۳.۴ ۱ ۲ ۶۰,۵۰۰
ثابت
۶ ۹.۳ اصفهان - کارخانه سپاهان ۳۳.۴
۴ ۱/۲*۱ ۲ ۶ ۵.۷۱ اصفهان - کارخانه سپاهان ۲۱.۳ ۱/۲*۱ ۲ ۵۹,۰۰۰
ثابت
۶ ۵.۷۱ اصفهان - کارخانه سپاهان ۲۱.۳
۵ ۱/۴*۱ ۲ ۶ ۱۱.۶۹ اصفهان - کارخانه سپاهان ۴۲.۲ ۱/۴*۱ ۲ ۵۹,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۱.۶۹ اصفهان - کارخانه سپاهان ۴۲.۲
۶ ۲ ۲ ۶ ۱۷.۲۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۰.۳ ۲ ۲ ۵۹,۰۰۰
ثابت
۶ ۱۷.۲۵ اصفهان - کارخانه سپاهان ۶۰.۳
برچسب ها :