یک میلیون تومان تخفیف برای اولین خرید اینترنتی بالای ۷۰ میلیون تومان با کد aval1400

قیمت لوله صنعتی بنگاه اصفهان

آخرین بروزرسانی : ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۹/۰۲
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (inch) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد محل تحویل - بنگاه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ " ۱.۲ ۲ ۶ ۶ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۲ " ۳.۴ ۲ ۷.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۳ " ۱ ۲ ۱۰ ۶ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۴ "۱/۱.۲ ۲ ۱۴ ۶ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۵ " ۲ ۲ ۱۸ ۶ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۶ "۲/۱.۲ ۲ ۲۲.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۷ " ۳ ۲ ۲۷ ۶ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۸ " ۴ ۲ ۳۴.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۹ " ۱.۲ ۲.۵ ۷.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۰ " ۱ ۲.۵ ۱۲ ۶ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۱ "۱/۱.۲ ۲.۵ ۱۷.۵ ۶ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۲ " ۲ ۲.۵ ۲۲ ۶ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۳ "۲/۱.۲ ۲.۵ ۲۸ ۶ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۴ " ۳ ۲.۵ ۳۳ ۶ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص
۱۵ " ۴ ۲.۵ ۴۲ ۶ کیلوگرم اصفهان

تماس بگیرید

نامشخص

توجه :

* قیمت ها بر اساس کیلوگرم و با احتساب %9 ارزش افزوده است.