قیمت تیرآهن زنبوری

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۲۹ - ۱۳۹۹/۹/۰۹
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف سایز (mm) طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ نامشخص
۲ ۱۶۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ نامشخص
۳ ۱۸۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ نامشخص
۴ ۲۰۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ نامشخص
۵ ۲۲۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ نامشخص
۶ ۲۴۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان ۵۰,۳۰۰,۰۰۰ نامشخص
۷ ۲۷۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۸ ۳۰۰ ۱۲ شاخه انبار/ اصفهان تماس بگیرید نامشخص

تیرآهن-زنبوری