آخرین بروزرسانی : ۱۶:۴۹ ۱۳۹۹/۴/۱۴
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) طول (m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۴ ۱۲ ۱۸,۷۵۰,۰۰۰
۱۱۰۰۰۰۰
انبار/ اصفهان شاخه
۲ ۱۶ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۶ ۱۲ ۲۱,۷۵۰,۰۰۰
۲۱۰۰۰۰۰
انبار/ اصفهان شاخه
۳ ۱۸ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۸ ۱۲ ۲۵,۷۵۰,۰۰۰
۲۳۰۰۰۰۰
انبار/ اصفهان شاخه
۴ ۲۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۰ ۱۲ ۳۲,۹۵۰,۰۰۰
۲۳۰۰۰۰۰
انبار/ اصفهان شاخه
۵ ۲۲ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۲ ۱۲ ۳۶,۰۵۰,۰۰۰
۱۲۰۰۰۰۰
انبار/ اصفهان شاخه
۶ ۲۴ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۴ ۱۲ ۳۷,۵۵۰,۰۰۰
۲۷۰۰۰۰۰
انبار/ اصفهان شاخه
۷ ۲۷ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۷ ۱۲ ۶۱,۱۵۰,۰۰۰
۵۱۰۰۰۰۰
انبار/ اصفهان شاخه
۸ ۳۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۳۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
انبار/ اصفهان شاخه
برچسب ها :