آخرین بروزرسانی : ۱۵:۳۸ ۱۳۹۹/۶/۲۹
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۴۰ ۱۲ ۲۶,۸۰۰,۰۰۰
ثابت
انبار/ اصفهان شاخه
۲ ۱۶۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۶۰ ۱۲ ۲۷,۸۰۰,۰۰۰
ثابت
انبار/ اصفهان شاخه
۳ ۱۸۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۸۰ ۱۲ ۳۱,۳۰۰,۰۰۰
۵۰۰۰۰۰
انبار/ اصفهان شاخه
۴ ۲۰۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۰۰ ۱۲ ۴۲,۹۰۰,۰۰۰
ثابت
انبار/ اصفهان شاخه
۵ ۲۲۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۲۰ ۱۲ ۴۶,۱۰۰,۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
انبار/ اصفهان شاخه
۶ ۲۴۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۴۰ ۱۲ ۵۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰
انبار/ اصفهان شاخه
۷ ۲۷۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۷۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
انبار/ اصفهان شاخه
۸ ۳۰۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۳۰۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
انبار/ اصفهان شاخه
برچسب ها :