جهت تماس با کارشناسان فروش تیرآهن با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی ۱۰۰ الی ۱۰۹ تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۴۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
داخلی : ۱۰۰ الی ۱۰۹
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) طول (m) محل تحویل - کارخانه واحد سایز (mm) طول (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل تحویل - کارخانه واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۴ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۴ ۱۲ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
انبار/ اصفهان شاخه
۲ ۱۶ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۶ ۱۲ ۱۲,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
انبار/ اصفهان شاخه
۳ ۱۸ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۱۸ ۱۲ ۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۲۵۰۰۰۰
انبار/ اصفهان شاخه
۴ ۲۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۰ ۱۲ ۱۵,۸۵۰,۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
انبار/ اصفهان شاخه
۵ ۲۲ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۲ ۱۲ ۱۸,۲۵۰,۰۰۰
ثابت
انبار/ اصفهان شاخه
۶ ۲۴ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۴ ۱۲ ۲۰,۸۵۰,۰۰۰
ثابت
انبار/ اصفهان شاخه
۷ ۲۷ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۲۷ ۱۲ ۲۴,۶۵۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰۰
انبار/ اصفهان شاخه
۸ ۳۰ ۱۲ انبار/ اصفهان شاخه ۳۰ ۱۲ تماس بگیرید
نامشخص
انبار/ اصفهان شاخه
برچسب ها :