سیرجان حدید جنوب

قیمت میلگرد سیرجان حدید جنوب

( نفر)

آخرین بروزرسانی : ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۷/۰۲
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۰۰ الی ۲۰۵
ثبت سفارش
ردیف سایز (mm) گرید وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد سایز (mm) گرید قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) حالت طول (m) محل بارگیری واحد قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۸ ۴ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم ۸ ۱۲۸,۵۰۰
۱۵۰۰
۴ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم
۲ ۱۰ ۶ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم ۱۰ ۱۲۶,۵۰۰
۱۵۰۰
۶ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم
۳ ۱۲ _ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم ۱۲ ۱۲۵,۵۰۰
۱۵۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم
۴ ۱۲ ۸.۵ الی ۹ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم ۱۲ ۱۲۵,۵۰۰
۱۵۰۰
۸.۵ الی ۹ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم
۵ ۱۴ _ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم ۱۴ ۱۲۴,۵۰۰
۱۵۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم
۶ ۱۴ ۱۱.۵ الی ۱۲ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم ۱۴ ۱۲۴,۵۰۰
۱۵۰۰
۱۱.۵ الی ۱۲ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم
۷ ۱۶ _ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم ۱۶ ۱۲۴,۵۰۰
۱۵۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم
۸ ۱۶ ۱۵.۵ الی ۱۶ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم ۱۶ ۱۲۴,۵۰۰
۱۵۰۰
۱۵.۵ الی ۱۶ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم
۹ ۱۸ ۲۰.۵ الی ۲۱ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم ۱۸ ۱۲۴,۵۰۰
۱۵۰۰
۲۰.۵ الی ۲۱ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم
۱۰ ۲۰ ۲۳ الی ۲۳.۵ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم ۲۰ ۱۲۴,۵۰۰
۱۵۰۰
۲۳ الی ۲۳.۵ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم
۱۱ ۲۲ _ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم ۲۲ ۱۲۴,۵۰۰
۱۵۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم
۱۲ ۲۵ _ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم ۲۵ ۱۲۴,۵۰۰
۱۵۰۰
_ شاخه آجدار ۱۲ سیرجان حدید جنوب - سیرجان (کرمان) کیلوگرم
درباره سیرجان حدید جنوب

نظرات

دیدگاه خود را ثبت نمایید
شماره همراه شما منتشر نخواهد شد
موارد علامت گذاری شده الزامی هستند
دیدگاه شما*