قیمت لوازم سوله

قیمت ورق کرکره

آخرین بروزرسانی : ۱۱:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) کارخانه-محل تحویل رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰/۵ عرض ۱.۲۵ انبار/ اصفهان آبی ۳۴۴,۰۰۰ ثابت
۲ ۰/۵ عرض ۱.۲۵ انبار/ اصفهان قرمز ۳۲۹,۰۰۰ ثابت
۳ ۰/۵ عرض ۱.۲۵ انبار/ اصفهان سفید ۳۴۱,۰۰۰ ثابت
۴ ۰/۵ درخواستی انبار/ اصفهان نارنجی ۳۳۴,۰۰۰ ثابت
۵ ۰/۵ درخواستی انبار/ اصفهان قرمز تماس بگیرید نامشخص
۶ ۰/۵ درخواستی انبار/ اصفهان قهوه ای تماس بگیرید نامشخص
۷ ۰/۵ درخواستی انبار/ اصفهان نارنجی تماس بگیرید نامشخص

تمامی قیمتها برمبنای 5 تن و با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد


قیمت پروفیل آبرو

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) واحد کارخانه-محل تحویل ارتفاع(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ یک طرفه ۳ ۹۰ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸ ۲۱۰,۰۰۰ ثابت
۲ دو طرفه ۳ ۱۱۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸ ۲۱۰,۰۰۰ ثابت

قیمت پروفیل زد (z)

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف ارتفاع زد(cm) مشخصات ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ورق فولاد مبارکه ۲ ۳۰ ۶ کیلوگرم اصفهان تماس بگیرید نامشخص
۲ ۱۸ ورق فولاد مبارکه ۲.۵ ۳۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۴,۵۰۰ ثابت
۳ ۲۰ ورق فولاد مبارکه ۲.۵ ۴۱ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۴,۷۰۰ ثابت
۴ ۲۲ ورق فولاد مبارکه ۲.۵ ۴۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۴,۷۰۰ ثابت
۵ ۱۸ ورق فولاد مبارکه ۳ ۴۶ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۴,۵۰۰ ثابت
۶ ۲۰ ورق فولاد مبارکه ۳ ۴۹ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۴,۷۰۰ ثابت
۷ ۲۲ ورق فولاد مبارکه ۳ ۵۲ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۴,۷۰۰ ثابت

قیمت پیچ سرمته

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف کارخانه-محل تحویل برند توضیحات ارتفاع(cm) جنس قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۳ گالوانیزه ۱۲,۰۰۰ ثابت
۲ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۴ گالوانیزه ۱۲,۵۰۰ ثابت
۳ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۵ گالوانیزه ۱۴,۰۰۰ ثابت
۴ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۹ گالوانیزه ۱۸,۰۰۰ ثابت
۵ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۱۳ گالوانیزه ۲۲,۵۰۰ ثابت

قیمت توری مرغی

آخرین بروزرسانی : ۱۳:۳۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
 • ماشین حساب
 • چاپ
 • آرشیو قیمت
 • ثبـــــت سفارش
ردیف عرض(cm) وزن (kg) واحد کارخانه-محل تحویل تولید کننده قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۹۰ ۴.۵ رول تهران ایران ۱,۷۵۰,۰۰۰ نامشخص
۲ ۱۲۰ ۴.۵ رول تهران ایران تماس بگیرید نامشخص
۳ ۱۲۰ ۶/۵ رول تهران ایران ۲,۰۰۰,۰۰۰ نامشخص
۴ ۱۲۰ ۸.۵ رول تهران ایران ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ نامشخص
۵ ۱۲۰ ۹/۵ رول تهران ایران تماس بگیرید نامشخص

به قیمتهای فوق 9% ارزش افزوده اضافه میگردد