آخرین بروزرسانی : ۱۳:۵۰ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۳۰ ۶ اصفهان ۱۸ ۲ ۱۹۶,۰۰۰
۱۰۰۰
۳۰ ۶ اصفهان
۲ ۱۸ ۲.۵ ۳۸ ۶ اصفهان ۱۸ ۲.۵ ۱۸۹,۰۰۰
۲۵۰۰
۳۸ ۶ اصفهان
۳ ۲۰ ۲.۵ ۴۱ ۶ اصفهان ۲۰ ۲.۵ ۱۸۹,۲۰۰
۲۵۰۰
۴۱ ۶ اصفهان
۴ ۲۲ ۲.۵ ۴۳ ۶ اصفهان ۲۲ ۲.۵ ۱۸۹,۲۰۰
۲۵۰۰
۴۳ ۶ اصفهان
۵ ۱۸ ۳ ۴۶ ۶ اصفهان ۱۸ ۳ ۱۸۶,۵۰۰
ثابت
۴۶ ۶ اصفهان
۶ ۲۰ ۳ ۴۹ ۶ اصفهان ۲۰ ۳ ۱۸۶,۷۰۰
ثابت
۴۹ ۶ اصفهان
۷ ۲۲ ۳ ۵۲ ۶ اصفهان ۲۲ ۳ ۱۸۶,۷۰۰
ثابت
۵۲ ۶ اصفهان

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.

آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۹ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) محل بارگیری رنگ ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰/۵ عرض ۱.۲۵ انبار/ اصفهان آبی ۰/۵ عرض ۱.۲۵ ۳۲۷,۰۰۰
ثابت
انبار/ اصفهان آبی
۲ ۰/۵ عرض ۱.۲۵ انبار/ اصفهان قرمز ۰/۵ عرض ۱.۲۵ ۳۳۷,۰۰۰
ثابت
انبار/ اصفهان قرمز
۳ ۰/۵ عرض ۱.۲۵ انبار/ اصفهان سفید ۰/۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
انبار/ اصفهان سفید
۴ ۰/۵ درخواستی انبار/ اصفهان سفید ۰/۵ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
انبار/ اصفهان سفید
۵ ۰/۵ درخواستی انبار/ اصفهان قرمز ۰/۵ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
انبار/ اصفهان قرمز
۶ ۰/۵ درخواستی انبار/ اصفهان قهوه ای ۰/۵ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
انبار/ اصفهان قهوه ای
۷ ۰/۵ درخواستی انبار/ اصفهان نارنجی ۰/۵ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
انبار/ اصفهان نارنجی

توضیحات

تمامی قیمتها برمبنای 5 تن و با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده میباشد


آخرین بروزرسانی : ۱۴:۱۴ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف محل بارگیری برند توضیحات ارتفاع(cm) جنس محل بارگیری برند قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) توضیحات ارتفاع(cm) جنس قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۳ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی ۱۰,۵۰۰
نامشخص
همراه با واشر ۳ گالوانیزه
۲ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۴ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی ۱۱,۰۰۰
نامشخص
همراه با واشر ۴ گالوانیزه
۳ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۵ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی ۱۲,۵۰۰
نامشخص
همراه با واشر ۵ گالوانیزه
۴ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۹ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی ۱۶,۵۰۰
نامشخص
همراه با واشر ۹ گالوانیزه
۵ انبار اصفهان مکس تایوانی همراه با واشر ۱۳ گالوانیزه انبار اصفهان مکس تایوانی ۲۱,۰۰۰
نامشخص
همراه با واشر ۱۳ گالوانیزه
آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۴ ۱۳۹۹/۷/۰۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
داخلی : ۲۲۴۰ الی ۲۴۳
ثبت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) محل بارگیری ارتفاع(cm) نوع پروفیل ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول (m) محل بارگیری ارتفاع(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ یک طرفه ۳ ۹۰ ۶ اصفهان ۱۸ یک طرفه ۳ ۱۸۹,۰۰۰
ثابت
۹۰ ۶ اصفهان ۱۸
۲ دو طرفه ۳ ۱۱۵ ۶ اصفهان ۱۸ دو طرفه ۳ ۱۸۹,۰۰۰
ثابت
۱۱۵ ۶ اصفهان ۱۸

توضیحات

قیمت ها بر اساس کیلوگرم می باشد.