قیمت پروفیل زد (z)

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۹/۹/۱۰
  • ماشین حساب
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
  • ثبـــــت سفارش
ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول شاخه (m) واحد کارخانه-محل تحویل قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۳۰ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۷,۰۰۰ ثابت
۲ ۱۸ ۲.۵ ۳۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۱,۵۰۰ ثابت
۳ ۲۰ ۲.۵ ۴۱ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۱,۷۰۰ ثابت
۴ ۲۲ ۲.۵ ۴۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۷۱,۷۰۰ ثابت
۵ ۱۸ ۳ ۴۶ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۶۹,۵۰۰ ثابت
۶ ۲۰ ۳ ۴۹ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۶۹,۷۰۰ ثابت
۷ ۲۲ ۳ ۵۲ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۶۹,۷۰۰ ثابت