جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 140 الی 141 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۵ ۱۳۹۸/۸/۲۱
داخلی : ۱۴۰ الی ۱۴۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه ارتفاع زد(cm) ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۱۸ ۲ ۶ ۳۰ کارخانه/اصفهان ۱۸ ۲ ۵۶,۵۰۰
ثابت
۶ ۳۰ کارخانه/اصفهان
۲ ۱۸ ۲.۵ ۶ ۳۸ کارخانه/اصفهان ۱۸ ۲.۵ ۵۵,۰۰۰
ثابت
۶ ۳۸ کارخانه/اصفهان
۳ ۲۰ ۲.۵ ۶ ۴۱ کارخانه/اصفهان ۲۰ ۲.۵ ۵۵,۲۰۰
ثابت
۶ ۴۱ کارخانه/اصفهان
۴ ۲۲ ۲.۵ ۶ ۴۳ کارخانه/اصفهان ۲۲ ۲.۵ ۵۵,۲۰۰
ثابت
۶ ۴۳ کارخانه/اصفهان
۵ ۱۸ ۳ ۶ ۴۶ کارخانه/اصفهان ۱۸ ۳ ۵۵,۰۰۰
۵۰۰
۶ ۴۶ کارخانه/اصفهان
۶ ۲۰ ۳ ۶ ۴۹ کارخانه/اصفهان ۲۰ ۳ ۵۵,۲۰۰
۵۰۰
۶ ۴۹ کارخانه/اصفهان
۷ ۲۲ ۳ ۶ ۵۲ کارخانه/اصفهان ۲۲ ۳ ۵۵,۲۰۰
۵۰۰
۶ ۵۲ کارخانه/اصفهان
برچسب ها :