آخرین بروزرسانی : ۱۴:۰۶ ۱۳۹۹/۵/۲۱
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) محل بارگیری ارتفاع(mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) محل بارگیری ارتفاع(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۲۳ ۶ کارخانه اصفهان ۱۶۰ ۳ ۲۳ ۱۴۶,۵۰۰
۵۰۰
۶ کارخانه اصفهان ۱۶۰
۲ ۳ ۴۵ ۶ کارخانه اصفهان ۱۸۰ ۳ ۴۵ ۱۴۶,۵۰۰
۵۰۰
۶ کارخانه اصفهان ۱۸۰
۳ ۳ ۴۸ ۶ کارخانه اصفهان ۲۰۰ ۳ ۴۸ ۱۴۶,۵۰۰
۵۰۰
۶ کارخانه اصفهان ۲۰۰
۴ ۳ ۵۱ ۶ کارخانه اصفهان ۲۲۰ ۳ ۵۱ ۱۴۶,۵۰۰
۵۰۰
۶ کارخانه اصفهان ۲۲۰
۵ ۳ ۵۵ ۶ کارخانه اصفهان ۲۴۰ ۳ ۵۵ ۱۴۶,۵۰۰
۵۰۰
۶ کارخانه اصفهان ۲۴۰
برچسب ها :