آخرین بروزرسانی : ۱۴:۲۸ ۱۳۹۹/۷/۲۳
داخلی : ۲۴۰ الی ۲۴۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) واحد محل بارگیری ارتفاع(mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) واحد محل بارگیری ارتفاع(mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۳ ۲۳ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۶۰ ۳ ۲۳ ۲۰۶,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان ۱۶۰
۲ ۳ ۴۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸۰ ۳ ۴۵ ۲۰۶,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان ۱۸۰
۳ ۳ ۴۸ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۰ ۳ ۴۸ ۲۰۶,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان ۲۰۰
۴ ۳ ۵۱ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۲۰ ۳ ۵۱ ۲۰۶,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان ۲۲۰
۵ ۳ ۵۵ ۶ کیلوگرم اصفهان ۲۴۰ ۳ ۵۵ ۲۰۶,۵۰۰
نامشخص
۶ کیلوگرم اصفهان ۲۴۰
برچسب ها :