آخرین بروزرسانی : ۱۲:۱۶ ۱۳۹۹/۶/۳۰
داخلی : ۲۲۴۰ الی ۲۴۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) طول (m) محل بارگیری ارتفاع(cm) نوع پروفیل ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) وزن شاخه (kg) طول (m) محل بارگیری ارتفاع(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ یک طرفه ۳ ۹۰ ۶ اصفهان ۱۸ یک طرفه ۳ ۱۸۹,۰۰۰
ثابت
۹۰ ۶ اصفهان ۱۸
۲ دو طرفه ۳ ۱۱۵ ۶ اصفهان ۱۸ دو طرفه ۳ ۱۸۹,۰۰۰
ثابت
۱۱۵ ۶ اصفهان ۱۸
برچسب ها :