جهت تماس با کارشناسان فروش با شماره ۰۳۱۳۴۰۴۵ ، داخلی 140 - 141 تماس حاصل نمایید.

آخرین بروزرسانی : ۱۲:۳۳ ۱۳۹۸/۸/۲۱
داخلی : ۱۴۰ - ۱۴۱
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف نوع پروفیل ضخامت (mm) طول (m) وزن شاخه (kg) محل بارگیری ارتفاع(cm) نوع پروفیل ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) طول (m) وزن شاخه (kg) محل بارگیری ارتفاع(cm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ یک طرفه ۳ ۶ ۹۰ کارخانه اصفهان ۱۸ یک طرفه ۳ ۵۶,۵۰۰
۵۰۰
۶ ۹۰ کارخانه اصفهان ۱۸
۲ دو طرفه ۳ ۶ ۱۱۵ کارخانه اصفهان ۱۸ دو طرفه ۳ ۵۶,۵۰۰
۵۰۰
۶ ۱۱۵ کارخانه اصفهان ۱۸
برچسب ها :