آخرین بروزرسانی : ۱۴:۳۳ ۱۳۹۹/۲/۲۳
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه ابعاد (m) رنگ ضخامت (mm) محل تحویل - کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) ابعاد (m) رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰/۵ انبار/ اصفهان درخواستی آبی ۰/۵ انبار/ اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
درخواستی آبی
۲ ۰/۵ انبار/ اصفهان درخواستی پرتقالی ۰/۵ انبار/ اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
درخواستی پرتقالی
۳ ۰/۵ انبار/ اصفهان درخواستی سبز ۰/۵ انبار/ اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
درخواستی سبز
۴ ۰/۵ انبار/ اصفهان درخواستی سفید ۰/۵ انبار/ اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
درخواستی سفید
۵ ۰/۵ انبار/ اصفهان درخواستی قرمز ۰/۵ انبار/ اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
درخواستی قرمز
۶ ۰/۵ انبار/ اصفهان درخواستی قهوه ای ۰/۵ انبار/ اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
درخواستی قهوه ای
۷ ۰/۵ انبار/ اصفهان درخواستی نارنجی ۰/۵ انبار/ اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
درخواستی نارنجی
برچسب ها :