آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۱ ۱۳۹۹/۷/۰۵
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) محل بارگیری رنگ ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) محل بارگیری رنگ قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۰/۵ عرض ۱.۲۵ انبار/ اصفهان آبی ۰/۵ عرض ۱.۲۵ ۳۵۵,۰۰۰
۲۵۰۰۰
انبار/ اصفهان آبی
۲ ۰/۵ عرض ۱.۲۵ انبار/ اصفهان قرمز ۰/۵ عرض ۱.۲۵ ۳۷۰,۰۰۰
۳۰۰۰۰
انبار/ اصفهان قرمز
۳ ۰/۵ عرض ۱.۲۵ انبار/ اصفهان سفید ۰/۵ عرض ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
انبار/ اصفهان سفید
۴ ۰/۵ درخواستی انبار/ اصفهان سفید ۰/۵ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
انبار/ اصفهان سفید
۵ ۰/۵ درخواستی انبار/ اصفهان قرمز ۰/۵ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
انبار/ اصفهان قرمز
۶ ۰/۵ درخواستی انبار/ اصفهان قهوه ای ۰/۵ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
انبار/ اصفهان قهوه ای
۷ ۰/۵ درخواستی انبار/ اصفهان نارنجی ۰/۵ درخواستی تماس بگیرید
نامشخص
انبار/ اصفهان نارنجی
برچسب ها :