آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۰ ۱۳۹۹/۵/۲۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف گرید ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری گرید ضخامت (mm) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ stw۲۲ ۲.۵ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان stw۲۲ ۲.۵ تماس بگیرید
نامشخص
فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ کارخانه اصفهان
۲ stw۲۲ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان stw۲۲ ۲ ۱۹۶,۰۰۰
ثابت
فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱.۲۵ انبار اصفهان
۳ stw۲۲ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان stw۲۲ ۴ تماس بگیرید
نامشخص
فولاد مبارکه اصفهان رول عرض ۱ انبار اصفهان
برچسب ها :