آخرین بروزرسانی : ۱۴:۵۰ ۱۳۹۹/۵/۲۱
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) کارخانه حالت ابعاد (m) محل بارگیری نوع ورق ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت ابعاد (m) محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول ۱ انبار اصفهان پرسی ۲ فولاد مبارکه اصفهان ۱۹۰,۰۰۰
ثابت
رول ۱ انبار اصفهان پرسی
۲ ۲ فولاد مبارکه اصفهان رول ۱.۲۵ انبار اصفهان پرسی ۲ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول ۱.۲۵ انبار اصفهان پرسی
۳ ۳ فولاد مبارکه اصفهان رول ۱.۵ انبار اصفهان پرسی ۳ فولاد مبارکه اصفهان ۱۶۳,۰۰۰
ثابت
رول ۱.۵ انبار اصفهان پرسی
۴ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول ۱ انبار اصفهان پرسی ۴ فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید
نامشخص
رول ۱ انبار اصفهان پرسی
۵ ۴ فولاد مبارکه اصفهان رول ۱.۵ انبار اصفهان پرسی ۴ فولاد مبارکه اصفهان ۱۵۳,۰۰۰
ثابت
رول ۱.۵ انبار اصفهان پرسی
برچسب ها :