آخرین بروزرسانی : ۱۵:۱۹ ۱۳۹۹/۷/۲۹
داخلی : ۲۲۰ الی ۲۲۳
کارشناس فروش : ۳۴۰۴۵-۰۳۱
ثبت سفارش
ردیف ضخامت (mm) ابعاد (m) حالت کارخانه محل بارگیری نوع ورق ضخامت (mm) ابعاد (m) قیمت (ریال) نوسـانات (ریال) حالت کارخانه محل بارگیری نوع ورق قیمت (ریال) نوسـانات (ریال)
۱ ۲ ۱.۲ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۲ ۱.۲ ۲۴۱,۰۰۰
۵۰۰۰
شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی
۲ ۲ ۱.۲۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۲ ۱.۲۵ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی
۳ ۳ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۳ ۶*۱.۵ ۲۲۱,۰۰۰
۵۰۰۰
شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی
۴ ۴ ۱ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۴ ۱ تماس بگیرید
نامشخص
شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی
۵ ۴ ۶*۱.۵ شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی ۴ ۶*۱.۵ ۲۲۶,۰۰۰
۱۰۰۰۰
شیت فولاد مبارکه اصفهان انبار اصفهان پرسی
برچسب ها :