قوطی

قیمت قوطی


  • قوطی در ضخامت های 4، 5 و 6 میل موجود می باشد.

ارتباط با کارشناس فروش : 03134045 داخلی 140 و 141 – آقای محتشمیان

ردیفسایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلمحل بارگیریقیمت ( ریال)
1 20*10 2 6 5.7 اصفهان کارخانه 33,200

2 20*30 2 6 9.5 اصفهان کارخانه 32,200

3 20*20 2 6 7.7 اصفهان کارخانه 32,400

4 20*20 2 6 7.7 اصفهان انبار 33,400

5 30*30 2 6 11.5 اصفهان کارخانه 32,200

6 40*20 2 6 11.5 اصفهان کارخانه 32,200

7 40*40 2 6 15 اصفهان کارخانه 32,200

8 50*50 2 6 19 اصفهان کارخانه 32,200

9 40*40 2 6 15 اصفهان انبار 33,200

10 60*60 2 6 23 اصفهان کارخانه 32,200

11 70*70 2 6 27 اصفهان کارخانه 32,200

12 70*70 2 6 27 اصفهان انبار 33,200

13 80*40 2 6 23 اصفهان کارخانه 32,200

14 70*70 2.5 6 33 اصفهان کارخانه 31,500

15 80*40 2 6 23 اصفهان انبار 33,200

16 80*40 2.5 6 29 اصفهان کارخانه 31,500

17 80*40 3 6 34 اصفهان کارخانه 31,500

18 80*80 2.5 6 38 اصفهان کارخانه 31,500

19 80*80 3 6 46 اصفهان کارخانه 31,500

20 90*90 2.5 6 42 اصفهان کارخانه 31,500

21 90*90 3 6 51 اصفهان کارخانه 31,500

22 100*40 2.5 6 33 اصفهان کارخانه 31,500

23 90*90 3 6 51 اصفهان انبار 32,500

24 100*40 3 6 39 اصفهان کارخانه 31,500

25 100*50 2.5 6 34 اصفهان کارخانه 31,500

26 100*50 3 6 41 اصفهان کارخانه 31,500

27 100*100 3 6 56 اصفهان کارخانه 31,500

28 120*120(ستونی) 3 12 136 اصفهان کارخانه 31,500

29 130*130(ستونی) 3 12 147 اصفهان کارخانه 31,500

30 135*135(ستونی) 3.3 12 160 اصفهان کارخانه 31,500

31 140*140(ستونی) 3 12 160 اصفهان انبار 32,500

نظرات
معرفی کالا