goftino
قوطی صنعتی انبار اصفهان
قیمت قوطی صنعتی انبار اصفهان آخرین بروزرسانی : ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
  • به من خبر بده
  • چاپ
  • آرشیو قیمت
عنوان ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) قیمت (ریال) خرید نوسـانات (ریال)
قوطی صنعتی ۱۰*۲۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۵.۷

۳۹۱,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۷.۷

۳۹۱,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۲۰*۲۰ ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان ۲.۵ ۱۰

۳۸۱,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۲۰*۳۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۹.۵

۳۹۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۲۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان ۲.۵ ۱۲

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۱۱.۵

۳۹۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۳۰*۳۰ ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان ۲.۵ ۱۵

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۲۰*۴۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۱۱.۵

۳۹۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۲۰*۴۰ ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان ۲.۵ ۱۵

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۴۰*۴۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۱۵

۳۹۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۴۰*۴۰ ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان ۲.۵ ۱۹

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۵۰*۵۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۱۹

۳۹۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۵۰*۵۰ ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان ۲.۵ ۲۳.۵

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۴۰*۶۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۱۸.۸

۳۹۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۴۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان ۲.۵ ۲۴

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۶۰*۶۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۲۳

۳۹۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۶۰*۶۰ ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان ۲.۵ ۲۸.۳

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۷۰*۷۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۲۷

۳۹۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۷۰*۷۰ ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان ۲.۵ ۳۳

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۴۰*۸۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۲۳

۳۹۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۴۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان ۲.۵ ۲۹

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۸۰*۸۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۳۰

۳۹۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۸۰*۸۰ ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان ۲.۵ ۳۸

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۹۰*۹۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۳۴

۳۹۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۹۰*۹۰ ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان ۲.۵ ۴۳

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۴۰*۱۰۰ ضخامت ۲ انبار اصفهان ۲ ۲۷

۳۹۰,۰۰۰

نامشخص

قوطی صنعتی ۴۰*۱۰۰ ضخامت ۲.۵ انبار اصفهان ۲.۵ ۳۳

۳۸۰,۰۰۰

نامشخص

* قیمت ها با احتساب %9 ارزش افزوده می باشد.

*برای خرید کمتر از 2000 کیلوگرم ، مبلغ 700 تومان به قیمت بالا اضافه می گردد.*

سوالات متداول

قوطی صنعتی از ورقی با نام ورق سیاه (محصول نورد گرم) تولید می‌شود و ورق‌های مورد استفاده در ساخت پروفیل، ضخامت و ابعاد بزرگ‌تری نسبت به سایر ورق‌های فولادی دارند. برای خرید قیمت قوطی صنعتی بنگاه اصفهان با ما در تماس باشید.

head نمایش بیشتر